Elektricky nastavitelná vnější zrcátka
POZOR   POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Image Shown Without Description
ALevé zrcátko.
BSeřizování.
CPravé zrcátko.
Postup seřízení zrcátka:
 1. Stisknutím tlačítka A nebo C vyberte zrcátko, které chcete seřídit. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
 2. Ovladačem B seřiďte polohu zrcátka.
 3. Znovu stiskněte tlačítko příslušného zrcátka. Kontrolka zhasne.
Ručně sklápěná vnější zpětná zrcátka
 Zatlačte zrcátko ke sklu okna dveří. Při vyklopení zrcátka se ujistěte, že je zajištěno v původní poloze.
Elektricky sklápěná zrcátka (je-li ve výbavě)
Image Shown Without DescriptionPokud chcete sklopit obě zrcátka, musí být vozidlo spuštěno (zapnuto napájení příslušenství nebo spuštěn motor):
 1. Stisknutím tlačítka sklopíte zrcátka.
 2. Opětovným stisknutím tlačítka zrcátka odklopíte.
Poznámka:   Po stisknutí tlačítka již není možné pohyb zrcátek zastavit. Počkejte, dokud se zrcátka nepřestanou pohybovat, a stiskněte tlačítko znovu.
Automatické sklápění zrcátek (je-li ve výbavě)
Poznámka:   K automatickému sklopení zrcátek dojde pouze v případě, že jsou zrcátka odklopena. Pokud jste zrcátka sklopili ručně tlačítkem, je nutné je nejprve stejným způsobem odklopit. Až poté bude automatické sklápění fungovat.
Zrcátka se automaticky sklopí po zamknutí vozidla. Po odemknutí vozidla se zrcátka odklopí.
Tuto funkci můžete zapnout a vypnout v nabídce s nastaveními vozidla na informačním displeji.
Uvolněné zrcátko
Pokud jste elektricky sklápěná zrcátka sklopili ručně, nemusí správně fungovat ani po opětovném navrácení do původní polohy. Funkci sklápění zrcátek je potřeba restartovat, když:
 • zrcátka za jízdy vibrují nebo jsou uvolněná;
 • zrcátka nesetrvávají ve sklopené nebo odklopené poloze.
Postup restartu funkce elektrického sklápění:
 1. Tlačítky elektrického ovládání zrcátek sklopte a odklopte zrcátka.
 2. Pokud jedno či obě zrcátka vydají hlasitý zvuk, znamená to, že došlo k úspěšnému restartování funkce elektrického sklápění. Tímto hlukem se není třeba znepokojovat.
 3. Uvedený postup opakujte po každém ručním sklopení zrcátka.
Ačkoliv se sklápění zrcátek většinou provádí automaticky, lze zrcátka sklopit nebo odklopit i ručně. Po ručním zásahu však dojde k narušení synchronizace elektrického sklápění zrcátek, které nenapraví ani opětovné umístění zrcátek do původní polohy.
Zrcátko s chybnou synchronizací:
 • se nemusí sklápět a odklápět běžným způsobem;
 • nemusí setrvávat v nastavené poloze;
 • se může za jízdy uvolnit nebo může vibrovat.
Postup restartu funkce sklápění zrcátek:
 1. Tlačítky elektrického ovládání zrcátek sklopte a odklopte zrcátka.
 2. Pokud jedno či obě zrcátka vydají hlasitý zvuk, znamená to, že došlo k úspěšnému restartování funkce elektrického sklápění. Tímto hlukem se není třeba znepokojovat.
 3. Uvedený postup opakujte po každém ručním sklopení nebo odklopení elektricky ovládaných zrcátek.
Naklonění zrcátka při zařazení zpátečky (je-li ve výbavě)
Po zařazení zpátečky (R) se může jedno z vnějších zpětných zrcátek automaticky naklonit směrem dolů. Díky tomu v něm uvidíte obrubník.
Postup použití funkce:
 1. Tlačítkem ovládání zrcátek zvolte příslušné zrcátko.
 1. Jakmile zařadíte zpátečku (R), zrcátko se automaticky nakloní směrem dolů.
Vnější zpětné zrcátko se automaticky vrátí do původní polohy, když:
 • rychlost vozidla překročí 10 km/h;
 • vyřadíte zpátečku;
 • vypnete elektrické ovládání zpětných zrcátek.
Nastavení polohy naklonění zpětného zrcátka při zařazení zpátečky
 1. Zapněte zapalování.
 1. Zvolte zrcátko, jehož polohu chcete seřídit.
 1. Zařaďte zpátečku (R).
 1. Umístěte zrcátko do upřednostňované polohy.
Poznámka:   Pokud jste již polohu naprogramovali, počkejte na zastavení pohybu zrcátka a teprve poté nastavte jeho novou polohu.
 1. Paměťovým tlačítkem uložte aktuální polohu. Viz  Memory Function . 
 1. Volicí páku přesuňte do parkovací polohy (P).
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka (je-li ve výbavě)
Zrcátka s paměťovou funkcí (je-li ve výbavě)
Polohu zpětných zrcátek si můžete uložit do paměti a později toto nastavení vyvolat. Viz  Memory Function . 
Funkce automatického stmívání (je-li ve výbavě)
Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče se automaticky zatmaví, jakmile dojde k automatickému zatmavení vnitřního zrcátka.
Zrcátka se směrovkami (je-li ve výbavě)
Po zapnutí směrového světla začne blikat vnější okraj příslušného zrcátka.
Sledování mrtvého úhlu (je-li ve výbavě)
Viz  Blind Spot Information System . 

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK