Image Shown Without Description 
Image Shown Without Description
AJedno setření.
BIntervalové stírání.
CNormální stírání.
DStírání vysokou rychlostí.
Poznámka:   Než zapnete stěrače čelního skla, zcela odmrazte čelní sklo.
Poznámka:   Před vjetím do myčky nezapomeňte stěrače čelního skla vypnout.
Poznámka:   Pokud jsou na čelním skle přítomny šmouhy nebo pruhy, očistěte čelní sklo a stírátka stěračů.   Viz   Kontrola stírátek stěračů.  Pokud se tím problém nevyřeší, namontujte nové pryžové lišty stěračů.   Viz   Výměna stírátek předních stěračů
Poznámka:   Stěrače neuvádějte do provozu, je-li čelní sklo suché.Mohlo by dojít k poškrábání skla nebo poškození stírátek.Než uvedete stěrače do provozu, je-li čelní sklo suché, vždy aktivujte ostřikovače čelního skla.
Intervalové stírání
Image Shown Without Description
AKrátký interval stírání.
BIntervalové stírání.
CDlouhý interval stírání.
Použijte otočný přepínač k nastavení intervalu přerušovaného stírání.
Poznámka:   Když vozidlo zrychlí, interval stírání se může zkrátit.