Poznámka:   Než zapnete stěrače čelního skla, zcela odmrazte čelní sklo.
Poznámka:   Před vjetím do myčky nezapomeňte vypnout stěrače čelního skla.
Poznámka:   Pokud jsou na čelním skle přítomny šmouhy nebo pruhy, očistěte čelní sklo a stírátka stěračů.   Viz   Kontrola stírátek stěračů.  Pokud se tím problém nevyřeší, namontujte nové lišty stěrače.
  Viz   Výměna stírátek předních stěračů
Automatické stěrače používají snímač deště, který se nachází v oblasti kolem vnitřního zrcátka. Snímač deště bude neustále sledovat množství vody na čelním skle a automaticky mu přizpůsobí rychlost stírání.
Image Shown Without Description
AVysoká citlivost.
BAutomatické stírání zapnuto.
CNízká citlivost.
Automatické stírání zapnete přemístěním páčky stěračů nahoru do první polohy.
 Citlivost automatických stěračů lze nastavit pomocí otočného voliče.Pokud vyberete nízkou citlivost, stěrače se budou aktivovat tehdy, jestliže snímač zjistí na čelním skle velké množství vody.Pokud vyberete vysokou citlivost, stěrače se budou aktivovat tehdy, jestliže snímač zjistí na čelním skle malé množství vody.
 Udržujte vnější plochu čelního skla čistou. Snímač deště je velmi citlivý a stěrače se mohou spustit i v případě, kdy čelní sklo přijde do kontaktu s nečistotami, mlhou nebo hmyzem.
Během jízdy v dešti nebo v zimě, kdy se do vzduchu mohou dostat kousky ledu, sněhu nebo posypové soli, může docházet k neočekávanému setření. Také může docházet k rozmazání nečistot po skle.
Postup v takovýchto případech:
  • Snižte citlivost automatického stírání, aby se nečistoty méně rozmazávaly po čelním skle.
  • Přepněte na běžné nebo rychlé stírání.
  • Vypněte automatické stěrače.
Poznámka:   Pokud je zapnuto automatické spínání světlometů a automatické stírání, světlomety se automaticky zapnou, když budou stěrače čelního skla nepřetržitě v chodu.
Automatické stěrače – nastavení (je-li ve výbavě)
Funkce automatického stírání je zapnuta automaticky. Vypnout ji můžete na informačním displeji. Pokud je funkce automatického stírání vypnuta, stěrače fungují v režimu přerušovaného stírání.   Viz   Všeobecné informace

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK