Poznámka:   Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a stupni Celsia.   Viz   Nastavení
Image Shown Without Description
AA/C: Stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte klimatizaci. Klimatizace sníží teplotu ve vozidle využitím venkovního vzduchu. Chcete-li zlepšit čas dosažení příjemné teploty za horkého počasí, otevřete při jízdě okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.
Poznámka: Za určitých okolností (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace spuštěn i po vypnutí klimatizace.
BMAX A/C (Max. klimatizace): Stisknutím tlačítka dosáhnete maximálního ochlazení. Recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor je automaticky nastaven na nejvyšší rychlost.
CRecirkulovaný vzduch: Stisknutím tlačítka přepnete mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze snížit čas potřebný pro ochlazení interiéru a zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Pokud je nastaveno proudění do výdechů v přístrojové desce nebo do výdechů v přístrojové desce a u podlahy, může se recirkulace vzduchu za teplého počasí zapínat a vypínat také automaticky, aby se zlepšila účinnost chlazení.
DVypínač: Stisknutím tlačítka systém zapnete nebo vypnete. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
EVyhřívaná sedadla: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání sedadel.   Viz   Vyhřívaná sedadla
FOvládání teploty na pravé straně: Pomocí ovládacích prvků umožňuje nastavení teploty na pravé straně.
Poznámka: Maximální rozdíl mezi nastavením pro levou a pravou stranu může být omezen. Pokusíte-li se změnit nastavení tak, že by rozdíl teplot překročil přípustnou hodnotu, změní se hodnoty pro obě strany.
GSedadla s regulovaným klimatem: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete odvětrávání sedadel.   Viz   Sedadla s regulací klimatu
HOvládání rychlosti ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
IOvládání teploty na levé straně: Pomocí ovládacích prvků umožňuje nastavení teploty na levé straně. Je-li vypnuto dvouzónové ovládání, slouží také k nastavení teploty pro pravou stranu.
JVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
KOdmrazování: Po stisknutí tlačítka se vzduch nasměruje do větracích průduchů u čelního skla. Rozvod vzduchu do výdechů v přístrojové desce a prostoru pro nohy se uzavře. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
LMax. odmrazování: Odmrazování zapnete stisknutím tlačítka. Venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor je automaticky nastaven na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se vyhřívání zadního okna automaticky.
Poznámka: Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
MAUTO: Stisknutím tlačítka zapnete automatický režim. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu. Rychlost ventilátoru, rozvod vzduchu, chod klimatizace a přepínání sání/recirkulace vzduchu se automaticky nastaví tak, aby bylo dosaženo vyhřátí či ochlazení kabiny na požadovanou teplotu. Režim dvouzónové klimatizace můžete vypnout stisknutím a podržením tlačítka na dobu delší než dvě sekundy.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK