POZOR   POZOR:  Než zahájíte vyvolávání nastavení sedadla z paměti, ověřte, že se v bezprostředním okolí sedadla nenachází žádné překážky a že nikdo s cestujících není v kontaktu s pohyblivými díly.
POZOR   POZOR:  Paměťovou funkci nepoužívejte za jízdy.

Tato funkce slouží k automatickému vyvolání polohy sedadla řidiče, elektricky nastavitelných zrcátek a volitelného elektricky nastavitelného sloupku řízení z paměti. Ovládání paměťových funkcí se nachází ve dveřích řidiče.
Image Shown Without Description
Uložení nastavení
  1. Zapněte zapalování.
  2. Sedadlo, vnější zpětná zrcátka a sloupek řízení si nastavte do požadované polohy.
  3. Podržte požadované tlačítko předvolby, dokud nezazní zvukové znamení.
Uložit si můžete až tři různá nastavení. Uložení lze provést kdykoliv.
Vyvolání nastavení
Stiskněte tlačítko předvolby, ke kterému jste si uložili požadované nastavení. Sedadlo, zrcátka a sloupek řízení se přesunou do uložené polohy.
Poznámka:   Nastavení lze z paměti vyvolat pouze za předpokladu, že je buď vypnuto zapalování, nebo že se volicí páka nachází v poloze parkování (P) či neutrálu (N) a vozidlo se nepohybuje.
Nastavení můžete z paměti vyvolat následujícími způsoby:
  • Stisknutím uvolňovacího tlačítka na vysílači vestavěném v hlavě klíče nebo na přívěsku bezklíčkového otevírání dveří, pokud je přiřazen k paměťové pozici.
Poznámka:   Pokud použijete přiřazený přívěšek k vyvolání z paměti při vypnutém zapalování, sedadlo se přesune do polohy pro snadné nastupování.
Poznámka:   Stisknutím ovladače některého z prvků, jehož nastavení se ukládá do paměti (spínače elektricky nastavitelného sedadla nebo sloupku řízení), nebo kteréhokoliv paměťového tlačítka během vyvolávání nastavení z paměti proces zrušíte.
Přiřazení paměťové pozice k dálkovému ovládání nebo přívěsku bezklíčkového otevírání dveří
Systém vozidla dokáže přiřadit paměťovou pozici až třem dálkovým ovládáním nebo přívěskům bezklíčkového otevírání dveří.
  1. Se zapnutým zapalováním upravte ukládaná nastavení.
  1. Podržte požadované tlačítko předvolby po dobu cca pěti sekund. Po přibližně dvou sekundách zazní zvukové znamení. Tlačítko držte, dokud tón nezazní podruhé.
  1. Do tří sekund stiskněte tlačítko zamykání na přiřazovaném dálkovém ovládání.
Při rušení přiřazení dálkového ovládání postupujte stejně – pouze v 3. kroku stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko odemykání.
Poznámka:   Pokud se bude v dosahu nacházet více dálkových ovládání nebo přívěsků bezklíčkového otevírání dveří, vyvolá se z paměti nastavení přiřazené ke klíči, který vyvolání z paměti provedl jako první.
Funkce snadného nastupování a vystupování
Pokud zapnete funkci snadného nastupování a vystupování, dojde po vypnutí zapalování k posunutí sedadla řidiče o dva palce (pět centimetrů) vzad.
Po zapnutí zapalování se sedadlo řidiče vrátí do předchozí polohy.
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.   Viz   Informační displeje