POZOR   POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohled nad systémem a zásah v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Systém nedetekuje cyklisty, zvířata, vozidla jedoucí v opačném směru a v noci ani chodce. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Při prudkém zrychlování a zatáčení není systém v provozu. Neopatrnost by mohla mít za následek havárii nebo zranění osob.
POZOR   POZOR:  Za chladného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách může systém selhat nebo fungovat omezeně. Funkci systému může nepříznivě ovlivnit sníh, led, déšť, stříkající voda nebo mlha. Oblast čelní kamery a radaru nesmí být zakryta sněhem ani ledem. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Funkčnost systému se může snížit v situacích, kdy jsou rozpoznávací schopnosti kamery ve vozidle omezeny. Nepříznivý vliv na fungování systému má například (avšak nejen) přímé sluneční záření, slunce těsně nad obzorem, vozidla jedoucí v noci bez osvětlení, netradiční typy vozidel, chodci pohybující se na členitém pozadí, běžci, částečně skrytí chodci nebo chodci, které nelze rozeznat od skupiny chodců. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Systém varování před nárazem s brzdovým asistentem nedokáže pomoci zabránit všem srážkám. Nespoléhejte na to, že systém nahradí váš vlastní úsudek, a dodržujte odpovídající rychlost a odstup.

Použití systému varování před nárazem
Systém varování před nárazem je aktivní přibližně při rychlostech vyšších než 5 km/h a detekce chodců je aktivní při rychlostech až do 80 km/h.
Image Shown Without Description
Systém dokáže na situace, kdy se rychle přibližujete ke stojícímu vozidlu, vozidlu jedoucímu stejným směrem jako vy nebo chodci pohybujícímu se ve vaší dráze, reagovat ve třech stupních:
  1. Upozornění
  1. Asistence při brzdění
  1. Aktivní brzdění
Image Shown Without Description
Upozornění: V podobě blikání červené varovné kontrolky, zvukového výstražného znamení a zobrazení výstražné zprávy na informačním displeji.
Asistence při brzdění: Asistence při brzdění pomáhá řidiči snížit rychlost srážky mírným použitím brzd. Pokud se po rozsvícení varovné kontrolky riziko srážky ještě zvýší, systém připraví brzdovou soustavu na prudké brzdění. Toho si může řidič povšimnout. Systém neaktivuje brzdy automaticky, avšak pokud sešlápnete brzdový pedál, může aplikovat plnou brzdnou sílu, i když bude pedál sešlápnut jen mírně.
Aktivní brzdění: K aktivnímu brzdění může dojít, pokud systém rozpozná bezprostřední riziko srážky. Systém dokáže pomoci řidiči tím, že omezí následky nárazu nebo srážce dokonce zcela zabrání.
Poznámka:   Pokud jsou varování před nárazem příliš častá nebo odvádí pozornost, lze citlivost systému snížit. Je-li to možné, doporučujeme používat nejvyšší nastavení citlivosti. Nastavení nižší citlivosti má za následek méně častá a opožděná varování.
Upozornění na vzdálenost
Pokud je vzdálenost od vozidla před vámi příliš malá, rozsvítí se červená varovná kontrolka v čelním skle.
Poznámka:   Je-li upozornění na vzdálenost aktivní, červený světelný pruh se zmenší a nebude blikat.
Image Shown Without Description
Signalizace vzdálenosti
Signalizace vzdálenosti je funkce zobrazující grafické znázornění časového odstupu od jiných vozidel jedoucích stejným směrem.
Image Shown Without Description
Poznámka:   Funkce upozornění na vzdálenost a signalizace vzdálenosti se vypnou, jakmile se aktivuje adaptivní tempomat. Signalizace vzdálenosti se nebude na informačním displeji zobrazovat, pokud je adaptivní tempomat zapnutý.

Rychlost   Citlivost   Obrázky   Vzdálenost   Časový odstup  
100 km/h   Běžná   Šedá   >25 m   >0,9 s  
100 km/h   Běžná   Žlutá   mezi 17–25 m   0,6 až 0,9 s  
100 km/h   Běžná   Červená   <17 m   <0,6 s  

Úprava nastavení systému varování před nárazem
Ovládacími prvky informačního displeje můžete nastavit citlivost varování a upozornění na vzdálenost na jednu ze tří možností.   Viz   Všeobecné informace
Pomocí ovládacích prvků informačního displeje můžete vypnout upozornění na vzdálenost a funkci signalizace vzdálenosti.   Viz   Všeobecné informace
V případě potřeby můžete aktivní brzdění pomocí ovládacích prvků informačního displeje vypnout.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:   Aktivní brzdění se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Zablokované snímače
Image Shown Without Description
Pokud se na informačním displeji zobrazí upozornění na zablokovaný snímač nebo kameru, znamená to, že je signál radaru nebo obraz kamery zablokován nějakou překážkou. Radarový snímač se nachází na straně řidiče za maskou poblíž spodní mřížky chladiče. Je-li radar zablokován, systém varování před nárazem nedokáže rozpoznat vozidla jedoucí před vámi a nebude tedy fungovat. Je-li zablokována čelní kamera, nereaguje systém varování před nárazem na chodce a stojící vozidla a funkčnost systému varování před jedoucími vozidly je omezena. V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení tohoto upozornění a postupy k nápravě situace.

Příčina   Nápravná opatření  
Povrch radaru na mřížce je znečištěný nebo je radar blokován nějakou překážkou.   Očistěte povrch mřížky před radarem nebo odstraňte překážející předmět.  
Na displeji se nadále zobrazuje zpráva, i když je povrch radaru na mřížce čistý.   Vyčkejte určitou dobu. Může několik minut trvat, než radar zjistí, že byla překážka odstraněna.  
Signály radaru jsou rušeny prudkým deštěm, stříkající vodou, sněhem nebo mlhou.   Systém varování před nárazem se dočasně vypne. Jakmile se podmínky zlepší, měl by se systém po krátké chvíli opět zapnout.  
Signály radaru mohou být rušeny rozvířenou vodou, sněhem nebo ledem na povrchu silnice.   Systém varování před nárazem se dočasně vypne. Jakmile se podmínky zlepší, měl by se systém po krátké chvíli opět zapnout.  
Z důvodu čelní srážky je radar chybně seřízen.   Obraťte se na autorizovaného prodejce a nechte prověřit řádnou funkčnost a dosah radaru.  
Čelní sklo je v místě kamery znečištěné nebo je na něm nějaká překážka.   V místě kamery očistěte vnější plochu čelního skla.  
Čelní sklo je v místě kamery čisté, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.   Vyčkejte určitou dobu. Může několik minut trvat, než kamera zjistí, že byla překážka odstraněna.  

Poznámka:   Z důvodu zajištění řádné funkčnosti systému je nutné, aby měla kamera jasný výhled na vozovku. Jakékoliv poškození čelního skla v oblasti kamery je potřeba opravit.
Poznámka:   Pokud dojde k nárazu do přední části vozidla nebo k poškození této oblasti, může se oblast snímání změnit. Může tak docházet k vynechání nebo k falešným detekcím vozidel. Obraťte se na autorizovaného prodejce a nechte prověřit řádnou funkčnost a dosah radaru.
Poznámka:   Pokud systém detekuje nadměrnou teplotu v místě kamery nebo bude mít podezření na chybné seřízení snímače, zobrazí se na informačním displeji zpráva upozorňující na dočasnou nedostupnost snímače. Jakmile se situace napraví (například pokud se teplota v okolí snímače sníží nebo pokud se snímači podaří úspěšně zkalibrovat), zpráva automaticky zhasne.