Obecné tipy
Poznámka:   Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka:   Abyste snížili vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:   Pod přední sedadla neumísťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Poznámka:   Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led a listí.
Poznámka:   Chcete-li zkrátit dobu potřebnou pro dosažení příjemné teploty za horkého počasí, při jízdě zcela otevřete okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.
Ruční ovládání klimatizace
Poznámka:   Abyste snížili zamlžování čelního skla během vlhkého počasí, nastavte proudění vzduchu směrem k větracím průduchům v čelním skle.
Automatická regulace klimatu
Poznámka:   Pokud je interiér vozidla mimořádně horký nebo studený, nastavení není potřeba.Systém automaticky co nejrychleji ohřeje nebo ochladí vzduch v kabině na zvolenou teplotu.Aby systém fungoval efektivně, průduchy v přístrojové desce a boční průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:   Pokud vyberete nastavení AUTO, když venku panuje chladné počasí, systém nasměruje proudění vzduchu na čelní sklo a do průduchů u bočních oken. Dokud se motor neohřeje, může se také ventilátor spustit na nízké otáčky.
Poznámka:   Pokud vyberete nastavení AUTO, když venku panuje horké počasí nebo když je v okolí vozidla horko, systém automaticky použije recirkulovaný vzduch. Tím dosáhne maximální účinnosti chlazení interiéru. Jakmile bude dosažena zvolená teplota vzduchu v interiéru, systém začne automaticky do vozidla vpouštět venkovní vzduch.
Rychlé vytápění interiéru

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace   Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace  
1   Nastavte ventilátor na vysokou rychlost.   Zmáčkněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte regulaci teploty na nejvyšší úroveň.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.  
3   Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu vyberte výdechy v prostoru pro nohy.    

Doporučená nastavení topení

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace   Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na střední úroveň.   Zmáčkněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte regulaci teploty na střední úroveň vytápění.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22 °C a poté dle potřeby nastavení upravte.  
3   Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu vyberte výdechy v prostoru pro nohy.    

Rychlé chlazení interiéru

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace   Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace  
1   Nastavte ovládání teploty do pozice MAX A/C.   Stiskněte tlačítko MAX A/C.  
2   Při jízdě zcela otevřete okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.   Při jízdě zcela otevřete okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.  

Doporučená nastavení pro chlazení

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace   Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na střední úroveň.   Zmáčkněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte regulaci teploty na střední úroveň chlazení.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22 °C a poté dle potřeby nastavení upravte.  
3   Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu vyberte větrací otvory v přístrojové desce.    

Odmlžení oken za chladného počasí

  Vozidlo se systémem ručního ovládání klimatizace   Vozidlo se systémem automatického ovládání klimatizace  
1   Stiskněte tlačítko pro odmrazování.   Stiskněte tlačítko pro odmrazování.  
2   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22 °C a poté dle potřeby nastavení upravte.  
3   Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.    

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK