Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
L/100 km   L/100 km   L/100 km   g/km  
10,2–86,3–5,67,7–6,5140—233