Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   g/km  
6,5–5,5 L/100 km5,5–4,6 L/100 km5,9–4,9 L/100 km127—152