Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
L/100 km   L/100 km   L/100 km   g/km  
6,5–5,55,5–4,65,9–4,9127—152