(je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description
Pojistky aktivujete stisknutím spínače.
Opětovným stisknutím spínače je vypnete.
Poznámka:   Pokud jste zapnuli dětské bezpečnostní zámky, zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Poznámka:   Po aktivaci dětské pojistky nefunguje elektrické ovládání okna spínačem v daných dveřích.
Poznámka:   Pokud bliká kontrolka LED, systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.