Missing Image
AVypnuto.
BParkovací světla, kontrolky na přístrojové desce, osvětlení registrační značky a koncová světla
CSvětlomety
Poznámka:   Dlouhé používání parkovacích světel vybíjí akumulátor.
Poznámka:   Parkovací světla se mohou automaticky vypnout. Tím se předchází vybití akumulátoru vozidla.
Parkovací světla
Vypněte zapalování.
Obě strany
Chcete-li zapnout parkovací svítilny, zvolte polohu B na ovladači světel.
Jedna strana
Missing Image
APravá strana
BLevá strana.
Dálková světla
Missing Image
Dálková světla zapnete zatlačením páčky dopředu.
Dálková světla vypnete dalším zatlačením páčky dopředu nebo zatažením páčky směrem k vám.
Světelná houkačka
Missing Image
Mírným přitažením páčky k sobě a jejím uvolněním začnou světlomety blikat.