Pomocí dotykové obrazovky zapněte a vypněte vyhřívání volantu.
Image Shown Without Description  Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete vyhřívání volantu.
Poznámka:   Vyhřívání volantu lze používat pouze se spuštěným motorem.
Poznámka:   Systém využívá snímač a je navržen pro kontrolu teploty volantu a aby se zabránilo jeho přehřátí.
Poznámka:   V době vyšších okolních teplot volant rychle dosahuje maximální teploty a systém omezuje přívod elektrického proudu do topného prvku. To může způsobit, že si myslíte, že systém přestal fungovat, ale není tomu tak. To je normální.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay