Zapnutí a vypnutí všech světel vnitřního osvětlení
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko na stropní konzole.
Zapnutí a vypnutí předních světel vnitřního osvětlení
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko na stropní konzole.
Zapnutí a vypnutí zadních světel vnitřního osvětlení
Světla vnitřního osvětlení druhé řady sedadel
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko na světle vnitřního osvětlení.
Světla vnitřního osvětlení třetí řady sedadel
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko na světle vnitřního osvětlení.
Funkce světla vnitřního osvětlení
Když zapnete funkci světla vnitřního osvětlení, světla vnitřního osvětlení se zapnou, jestliže:
  • Otevřete dveře.
  • Stisknete tlačítko na dálkovém ovládání.
  • Zapnete zapalování.
Zapnutí a vypnutí funkce světel vnitřního osvětlení
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko na stropní konzole.
Poznámka:   Kontrolka svítí žlutě, když je funkce světla vnitřního osvětlení vypnutá.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay