Vozidla mohou být vybavena komponenty umožňujícími přijímání a vysílání radiových vln, a proto se na ně vztahují zákonné předpisy.
 Tyto komponenty musí přijmout jakékoli rušení včetně takového, které by mohlo způsobit nežádoucí fungování. Bezpečnostní štítky a prohlášení o shodě naleznete na adrese www.wirelessconformity.ford.com.