POZOR   POZOR:  Sedadlo řidiče ani jeho opěradlo nenastavujte za jízdy. Mohlo by totiž dojít k náhlému pohybu sedadla, které by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.
POZOR   POZOR:  Zkontrolujte pohybem dopředu a dozadu, že sedadlo je plně aretováno ve své poloze. Nezajištěné sedadlo může být v případě nehody nebezpečné – může způsobit poranění nebo úmrtí osob.
POZOR   POZOR:  Při naklánění opěradla může cestující podklouznout pod bezpečnostním pásem, což může mít za následek vážné zranění v případě nehody.

Přední sedadlo s ručním nastavováním může být vybaveno:
Image Shown Without Description
Atyčí k posouvání sedadla vpřed a vzad,
BOtočný ovladač pro nastavení bederní opěrky na opěradle sedadla.
Cpáčkou k nastavení výšky sedadla,
DPáčka nebo otočný ovladač pro nastavení úhlu opěradla sedadla.