Co je to hlavní klíč?
 • Hlavní klíč je klíč, který nebyl vytvořen jako klíč MyKey. Viz  Creating a MyKey . 
Proč nemohu vytvořit klíč MyKey?
 • V záložní zásuvce se nenachází hlavní klíč.   Viz   Místo uložení záložního pasivního klíče
 • Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
 • Klíč použitý k zapnutí zapalování je jediný hlavní klíč. Vždy musí být naprogramován alespoň jeden hlavní klíč.
 • Poslední klíč MyKey byl vytvořen, aniž by bylo vypnuto zapalování.
Proč nemohu naprogramovat klíč MyKey?
 • Ve vozidle se nenachází hlavní klíč.
 • Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
 • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz  Creating a MyKey . 
Proč nemohu vymazat klíče MyKey?
 • Ve vozidle se nenachází hlavní klíč.
 • Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
 • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz  Creating a MyKey . 
Proč se nezaznamenává vzdálenost ujetá s klíčem MyKey?
 • Klíč použitý ke spuštění motoru není hlavní klíč.
 • Ve vozidle se nachází hlavní klíč i klíč MyKey.
 • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz  Creating a MyKey . 
 • Klíče MyKey byly odstraněny.
Proč nemohu spustit motor pomocí klíče MyKey?
 • Ve vozidle se nachází hlavní klíč i klíč MyKey.