POZOR   POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se systému nepodaří zapnout nebo vypnout dálková světla, máte možnost fungování systému deaktivovat.
POZOR   POZOR:  Při přiblížení k ostatním účastníkům silničního provozu může být nutný zásah z vaší strany.
POZOR   POZOR:  Při nepříznivém počasí může být potřebné vyřazení systému z činnosti.
POZOR   POZOR:  Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, například pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.
POZOR   POZOR:  Pokud jsou světla protijedoucích vozidel skryta za překážkami (např. svodidly), nemusí systém dálková světla vypnout.
POZOR   POZOR:  Pravidelně kontrolujte a měňte lišty stěračů čelního skla, aby měl kamerový snímač ničím nerušený výhled. Náhradní lišty stěračů čelního skla musí mít správnou délku.

Informace o automatickém ovládání dálkových světel
Systém zapne dálková světla, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
 • Systém byl zapnut na informačním displeji.
 • Spínač ovládání světel je nastaven do polohy automatických světlometů.
 • Intenzita venkovního osvětlení je dostatečně nízká na to, aby bylo nutné použít dálková světla.
 • Před vozidlem nejsou žádná vozidla.
 • Rychlost vozidla je vyšší než přibližně 40 km/h.
Systém vypne dálková světla, pokud je splněna kterákoliv z následujících podmínek:
 • Systém byl vypnut na informačním displeji.
 • Spínač ovládání světel je nastaven do jiné polohy než do polohy automatických světlometů.
 • jste zapnuli zadní mlhovky.
 • Míra osvětlení okolí je dostatečná na to, aby dálková světla nebylo nutné použít.
 • Systém rozpozná čelní nebo koncová světla přibližujícího se vozidla.
 • Systém zjistí prudký déšť, sníh či mlhu.
 • Systém rozpozná pouliční osvětlení.
 • Kamera má omezený výhled.
 • Rychlost vozidla klesne přibližně pod 30 km/h.
Zapnutí/vypnutí automatického ovládání dálkových světel
Zapnutí/vypnutí systému se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.  
Vehicle settings
Stiskněte tlačítko OK.  
Světla
Stiskněte tlačítko OK.  
Autom.dálkové
Stiskněte tlačítko OK.  

Kontrolka automatického řízení dálkových světel
Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky signalizuje, že systém je připraven k provozu.
Ruční zásah do automatického ovládání dálkových světel
Zatlačením páčky směrem od sebe lze přepínat mezi dálkovými a tlumenými světly.