POZOR   POZOR:  Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku přesuňte do polohy parkování (P). Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdové soustavy.
POZOR   POZOR:  Pokud je akumulátor vybitý, elektrická parkovací brzda nefunguje.

Vozidlo je vybaveno elektrickou parkovací brzdou. Ta se ovládá spínačem namísto pákou. Spínač se nachází na středové konzole nebo nalevo od volantu v dolní části přístrojové desky.
Poznámka:   Elektrická parkovací brzda vydává při své činnosti hluk. To je normální.
Zatažení elektrické parkovací brzdy
Image Shown Without Description  Zatáhněte za spínač směrem nahoru.Image Shown Without Description  Červená varovná kontrolka v průběhu činnosti bliká. Jakmile je parkovací brzda zatažena, kontrolka zůstane rozsvícena.
Poznámka:   Po vypnutí zapalování se kontrolka na krátkou dobu rozsvítí.
Pokud bude i nadále blikat nebo pokud se vůbec nerozsvítí, znamená to, že systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Poznámka:   Elektrickou parkovací brzdu lze zatáhnout i s vypnutým zapalováním.
Poznámka:   Elektrická parkovací brzda se může zatáhnout automaticky, když přesunete volicí páku do polohy parkování (P). Viz  Automatic Transmission - 8-Speed Automatic Transmission - 8F24/8-Speed Automatic Transmission - 8F35/8-Speed Automatic Transmission - 8F40/8-Speed Automatic Transmission . 
Zatažení elektrické parkovací brzdy v tísňové situaci
Poznámka:   Kromě tísňových situací nezatahujte elektrickou parkovací brzdu za jízdy. V případě opakovaného použití elektrické parkovací brzdy ke zpomalení nebo zastavení vozidla může dojít k závadě brzdové soustavy.
Elektrickou parkovací brzdu lze použít k nouzovému zpomalení nebo zastavení vozidla.
Image Shown Without Description  Zatáhněte za spínač směrem nahoru a podržte jej.Image Shown Without Description  Rozsvítí se červená varovná kontrolka, zazní zvuková signalizace a rozsvítí se brzdová světla.
Elektrická parkovací brzda bude vozidlo zpomalovat, dokud spínač neuvolníte.
Ruční uvolnění elektrické parkovací brzdy
Zapněte zapalování.
Sešlápněte a podržte brzdový pedál.
Image Shown Without Description  Stiskněte spínač směrem dolů.Image Shown Without Description  Červená varovná kontrolka zhasne.
Pokud zůstane rozsvícena nebo pokud bude blikat, znamená to, že systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Rozjezd do kopce s přívěsem
Sešlápněte a podržte brzdový pedál.
Image Shown Without Description  Zatáhněte za spínač směrem nahoru a podržte jej.
Zařaďte rychlost.
Sešlápněte plynový pedál do takové míry, aby motor vyvinul dostatečný točivý moment potřebný k rozjetí, aniž by vozidlo couvlo ze svahu.
Image Shown Without Description  Uvolněte spínač a běžným způsobem se rozjeďte.
Automatické uvolnění elektrické parkovací brzdy
Zavřete dveře řidiče.
Zařaďte rychlost.
Sešlápněte plynový pedál a běžným způsobem se rozjeďte.
Image Shown Without Description  Červená varovná kontrolka zhasne.
Pokud zůstane rozsvícena nebo pokud bude blikat, znamená to, že se elektrická parkovací brzda neuvolnila. Ručně uvolněte parkovací brzdu.
Uvolnění elektrické parkovací brzdy v případě vybití akumulátoru
V případě vybití akumulátoru je potřeba k uvolnění elektrické parkovací brzdy připojit k akumulátoru vozidla pomocnou baterii. Viz  Jump Starting the Vehicle . 
Informační zprávy elektrické parkovací brzdy

Zpráva   Činnost  
Porucha ruční brzdy Je nutný neokladný servis
Elektrická parkovací brzda má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Ruční brzda neuvolněna
Elektrická parkovací brzda nebyla uvolněna. Elektrickou parkovací brzdu uvolněte ručně. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Ruční brzda nezatažená
Elektrická parkovací brzda nebyla zatažena. Zatáhněte elektrickou parkovací brzdu. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Uvolněte ruční brzdu stisknutím tlačítka
Elektrická parkovací brzda se automaticky neuvolnila. Elektrickou parkovací brzdu uvolněte ručně.  
Uvolněte ruční brzdu stiskn. tlačít. a sešlápněte brzdy
Nesešlápli jste brzdový pedál. Parkovací brzdu uvolněte sešlápnutím brzdového pedálu.  
Ruční brzda Omezená funkce Je nutný servis
Elektrická parkovací brzda má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Ruční brzda Systém je přehřátý
Elektrická parkovací brzda se přehřála. Počkejte, dokud se elektrická parkovací brzda neochladí.  
Ruční brzda uvolněná
Elektrická parkovací brzda je uvolněna.  
Uvolněte ruční brzdu
Elektrická parkovací brzda nebyla uvolněna. Elektrickou parkovací brzdu uvolněte ručně. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Ruční brzda zatažena
Elektrická parkovací brzda je zatažena.