POZOR   POZOR:  Před uvedením vozidla do pohybu vždy zkontrolujte, zda je uvolněn zámek volantu. Pokud neuvolníte zámek řízení, může dojít k nehodě.

Zapnutí zapalování v režimu napájení příslušenství
Image Shown Without Description
 Jednou stiskněte tlačítko zapalování. Nepokládejte přitom nohu na brzdový ani spojkový pedál. Nachází se na přístrojovém panelu vedle volantu. Všechny obvody a příslušenství jsou zapnuty a rozsvítí se výstražné kontrolky.
Zapalování zcela vypnete opětovným stisknutím tlačítka. Přitom nesmí být sešlápnut brzdový ani spojkový pedál.
Poznámka:   Pokud je pasivní klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony, nemusí být systém funkční.
Poznámka:   Pokud vozidlo ponecháte bez dozoru, zapalování se vypne.Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím.
Poznámka:   Aby bylo možné zapnout zapalování a spustit motor, musí být ve vozidle přítomen platný pasivní klíč.
Spouštění motoru
Vozidla s mechanickou převodovkou
 1. Zcela sešlápněte spojkový pedál.
 1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Poznámka:   Pokud v průběhu startování motoru uvolníte pedál spojky, motor se přestane protáčet.
Vozidla s automatickou převodovkou
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Poznámka:   Pokud v průběhu startování motoru uvolníte brzdový pedál, motor se přestane protáčet.
Vozidla se vznětovým motorem
Poznámka:   Motor se nezačne protáčet, dokud nezhasne kontrolka žhavicích svíček.To může při extrémně chladném počasí trvat několik sekund.
Selhání startování
Systém nebude funkční, pokud:
 • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
 • baterie klíče je vybitá.
Pokud se motor nedaří nastartovat, proveďte následující kroky:
 1. Do záložní zásuvky vložte pasivní klíč.   Viz   Místo uložení záložního pasivního klíče
 1. S pasivním klíčem v této poloze můžete k zapnutí zapalování a ke spuštění motoru použít tlačítko zapalování.
Vozidla s mechanickou převodovkou
Pokud se poté, co plně sešlápnete pedál spojky a stisknete spínač zapalování, nezačne motor protáčet, proveďte tyto kroky:
 1. Zcela sešlápnete pedál spojky a brzdový pedál.
 1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Vypnutí motoru u stojícího vozidla
Vozidla s mechanickou převodovkou
 1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Poznámka:   Zapalování, všechny elektrické obvody, varovná světla a kontrolky se vypnou.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vozidla s automatickou převodovkou
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Poznámka:   Zapalování, všechny elektrické obvody, varovná světla a kontrolky se vypnou.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.
POZOR   POZOR:  Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

Vozidla s mechanickou převodovkou
 1. Přidržte stisknuté tlačítko zapalování, dokud se motor nezastaví, nebo je v rozmezí dvou sekund stiskněte třikrát.
 1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vozidla s automatickou převodovkou
 1. Přidržte stisknuté tlačítko zapalování, dokud se motor nezastaví, nebo je v rozmezí dvou sekund stiskněte třikrát.
 1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Rychlé opětovné nastartování
Systém umožňuje spuštění motoru do 10 sekund od jeho vypnutí, a to i v případě, že není rozpoznán pasivní klíč.
Do 10 sekund od vypnutí motoru plně sešlápněte brzdový pedál nebo pedál spojky a stiskněte tlačítko zapalování. Po uplynutí 10 sekund nebude možné motor spustit, pokud systém nerozpozná pasivní klíč.
Po nastartování zůstane motor spuštěn tak dlouho, dokud nestisknete tlačítko zapalování, a to i v případě, že nebude rozpoznán platný pasivní klíč. Pokud se spuštěným motorem otevřete a zavřete dveře, systém se pokusí rozpoznat platný pasivní klíč.
Zvukové upozornění na klíč mimo vozidlo
Zazní, když odstraníte pasivní klíč z vozidla, zatímco je spuštěn motor.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK