Nekonfigurovatelná nastavení
Připomenutí bezpečnostního pásu
Pokud zní signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu, audiosystém se ztiší. Signalizaci nezapnutého bezpečnostního pásu nelze vypnout klíčem MyKey.
První upozornění na docházející palivo
Varovná kontrolka rezervní zásoby paliva se rozsvítí dříve.
Jízdní a parkovací asistenti
Parkovací asistenti, systém sledování mrtvých úhlů a upozornění na vozidla blížící se z boku se zapínají při spuštění motoru a nelze je vypnout klíčem MyKey.
Systém varování před nárazem a systém udržování v jízdním pruhu se zapínají při spuštění motoru, avšak lze je vypnout klíčem MyKey.
Je-li použit klíč MyKey, lze za jízdy nastavit nový cíl v navigačním systému pouze pomocí hlasových příkazů.
Konfigurovatelná nastavení
Po vytvoření klíče MyKey můžete upravovat tato nastavení.   Viz   Vytvoření klíče MyKey - Vozidla bez: Startovací tlačítko
Omezení rychlosti
POZOR   POZOR:  Nenastavujte maximální rychlostní omezení klíče MyKey na takovou hodnotu, která znemožní řidiči zachovat bezpečnou rychlost jízdy v souladu s místními rychlostními omezeními a aktuálními jízdními podmínkami. Za jízdu v souladu s místními předpisy a aktuálními jízdními podmínkami vždy odpovídá řidič. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nehodě nebo zranění osob.

Je možné nastavit omezení rychlosti vozidla. Pokud vozidlo dosáhne nastavené rychlosti, zobrazí se na informačním displeji výstražná hlášení a zazní zvukový signál. Při použití klíče MyKey nelze nastavenou rychlost potlačit.
Upozornění na překročení rychlosti
Je možné nastavit upozornění na překročení rychlosti vozidla. Pokud vozidlo překročí nastavenou rychlost, zobrazí se na informačním displeji výstražná hlášení a zazní zvukový signál.
Omezení hlasitosti audiosystému
Maximální hlasitost audiosystému je omezena. Pokud se pokusíte překročit omezení hlasitosti, na informačním displeji se zobrazí hlášení. Automatické ovládání hlasitosti se vypne.
Nouzová asistence
Pokud nastavíte trvalou aktivaci nouzového asistenta, nelze jej vypnout klíčem MyKey.
Nerušit
Pokud nastavíte trvalou aktivaci funkce „Nerušit“, nelze ji vypnout klíčem MyKey.
Poznámka:   : Pokud je připojen telefon pomocí aplikací Apple CarPlay nebo Android Auto při jízdě s aktivovaným klíčem MyKey, může řidič přijímat hovory a textové zprávy i přes aktivovanou funkci Nerušit.
Regulace prokluzu kol
Pokud nastavíte trvalou aktivaci regulace prokluzu, nelze ji vypnout klíčem MyKey.