Když vymažete všechny klíče MyKey, odstraní se všechna omezení a obnoví se původní stav.
Hlavním klíčem zapněte zapalování.
Chcete-li vymazat klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit následující:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.  
MyKey
Stiskněte tlačítko OK.  
Smazat MyKey
Stiskněte a přidržte tlačítko OK, dokud se na informačním displeji nezobrazí potvrzení.  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK