Co je to hlavní klíč?
  • Hlavní klíč je klíč, který nebyl vytvořen jako klíč MyKey. Viz  Creating a MyKey . 
Proč nemohu vytvořit klíč MyKey?
  • Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
  • Klíč použitý k zapnutí zapalování je jediný hlavní klíč. Vždy musí být naprogramován alespoň jeden hlavní klíč.
Proč nemohu naprogramovat klíč MyKey?
  • Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
  • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz  Creating a MyKey . 
Proč nemohu vymazat klíče MyKey?
  • Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
  • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz  Creating a MyKey . 
Proč se nezaznamenává vzdálenost ujetá s klíčem MyKey?
  • Klíč použitý ke spuštění motoru není hlavní klíč.
  • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz  Creating a MyKey . 
  • Klíče MyKey byly odstraněny.