1. Do záložní zásuvky vložte hlavní klíč.   Viz   Místo uložení záložního pasivního klíče
  1. Zapněte zapalování.
Chcete-li vytvořit klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit následující:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.  
MyKey
Stiskněte tlačítko OK.  
Vytvořit MyKey
Stiskněte a přidržte tlačítko OK, dokud se na informačním displeji nezobrazí potvrzení.  
Vypněte zapalování.  

Poznámka:   Doporučujeme označit klíč štítkem.