U vozidel s pohonem všech kol se využívají k pohonu vozidla všechna čtyři kola. Tím se zvyšuje trakce umožňující jízdu v terénu a na vozovkách, kde konvenční vozidla s pohonem dvou kol již jezdit nemohou. Systém pohonu čtyř kol se aktivuje dle potřeby a nevyžaduje vaši akci.
Poznámka:   Pokud se v systému AWD vyskytne chyba, na informačním displeji se zobrazí výstražná zpráva. Viz  Information Messages .  Závada systému AWD způsobí automatické přepnutí do režimu pohonu pouze předních kol. Pokud se zobrazí toto výstražné hlášení, nechte vozidlo neprodleně zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:   V případě přehřátí systému AWD se na informačním displeji zobrazí varovná zpráva. Viz  Information Messages .  Tato situace může nastat v případě, že bylo vozidlo provozováno v extrémních podmínkách s nadměrným prokluzováním kol, jako je například jízda hlubokým pískem. Chcete-li obnovit běžné fungování systému AWD co nejdříve, zastavte vozidlo na bezpečném místě a ponechte motor zastavený po dobu alespoň 10 minut. Po opětovném spuštění motoru a pokud je systém AWD dostatečně vychlazen, varovné hlášení zmizí a systém AWD bude nadále fungovat běžným způsobem.
Nepoužívejte náhradní pneumatiky jiné velikosti, než je dodávaná náhradní pneumatika. Po namontování nouzového kola se může systém AWD automaticky vypnout a přejít do režimu pohonu pouze předních kol, aby byly ochráněny díly hnací soustavy. Tento stav je signalizován zobrazením varovného hlášení na informačním displeji Viz  Information Messages .  Pokud je na informačním displeji zobrazeno hlášení upozorňující na použití náhradní pneumatiky, mělo by toto hlášení zmizet poté, co namontujete opravenou nebo novou pneumatiku a vypnete a zapnete zapalování. Doporučuje se co nejdříve znovu namontovat opravenou nebo jinou standardní pneumatiku. Použití pneumatik s výrazně odlišnými rozměry u přední a zadní nápravy může vést k pozastavení funkce systému AWD, přepnutí výchozího režimu na pohon pouze předních kol nebo poškození systému AWD.
Jízda na sněhu a ledu
POZOR   POZOR:  Při jízdě na velmi kluzkém povrchu, který vyžaduje použití sněhových řetězů, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Jeďte pomalu, udržujte si větší odstup a vyhýbejte se prudkému otáčení volantem. Mohli byste totiž ztratit kontrolu nad vozem a následná nehoda by mohla vést k vážnému zranění či dokonce smrti. Pokud v zatáčce začne sklouzávat zadní část vozu, otočte volantem do protisměru smyku, abyste znovu získali kontrolu nad vozidlem.

Poznámka:   Nadměrný prokluz kol může způsobit poškození hnací soustavy.
Vozidla s pohonem všech kol (AWD) mají při jízdě na sněhu a ledu oproti vozům s jednou hnanou nápravou (2WD) výhodu, nicméně smyk mohou dostat stejně jako každé jiné vozidlo.
Pokud na sněhu či ledu pocítíte první náznaky smyku, otočte volantem do protisměru a pokuste se získat kontrolu nad vozem.
Za jízdy na sněhu a ledu se vyhýbejte výraznému zrychlování a prudkým změnám směru. Při rozjíždění sešlapujte plynový pedál velmi pozvolna.
Dále se vyhýbejte náhlému brzdění. I když se mohou vozy s pohonem všech kol (AWD) na sněhu a ledu rozjíždět rychleji než vozy s jednou hnanou nápravou, zastavení jim bude trvat stejnou dobu, protože čtyřmi brzdami jsou vybaveny všechny vozy. Nikdy nepodceňujte podmínky na vozovce.
Vždy udržujte dostatečný odstup od ostatních vozidel, abyste zvládli včas zabrzdit. Jezděte pomaleji než obvykle a používejte spíše nižší rychlostní stupně. V případě nutnosti náhlého zastavení sešlapujte brzdový pedál rovnoměrně. Vaše vozidlo je vybaveno brzdami s protiblokovacím systémem (ABS) – nesešlapuje brzdový pedál přerušovaně. Více informací o tom, jak protiblokovací brzdový systém (ABS) funguje, naleznete v   Viz   Rady pro jízdu s protiblokovacím brzdovým systémem .  .