POZOR   POZOR:  Pokud je při provozu vozidla systém regulace prokluzu vypnut, mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění nebo smrti osob.

Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Když vaše vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu, může být výhodné systém regulace prokluzu vypnout, aby se kola mohla otáčet.
Poznámka:   Pokud vypnete regulaci prokluzu kol, řízení stability zůstane plně aktivní.
Vypnutí systému
Missing Image  Když systém vypnete, objeví se na přístrojové desce hlášení a rozsvítí se ikona.
Opětovným stisknutím a uvolněním spínače se obnoví normální režim systému regulace prokluzu.
Spínač systému regulace jízdní stability a regulace prokluzu se nachází na přístrojové desce.
Je možné, že se na klíč MyKey vašeho vozidla vztahují omezení této funkce.   Viz   Principy funkce
Kontrolky a hlášení systému
Missing Image  Kontrolka vypnutí regulace jízdní stability a regulace prokluzu se při spouštění motoru krátce rozsvítí a bliká:
  • pokud se v důsledku provozních podmínek některý ze systémů aktivuje,
  • pokud se u některého ze systémů objeví problém.
Missing Image  Kontrolka vypnutí regulace jízdní stability a regulace prokluzu se krátce rozsvítí při startování motoru a zůstane svítit:
  • když vypnete systém regulace prokluzu kol,
  • když vyberete alternativní režim řízení stability.