POZOR   POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte palivovou soustavu zkontrolovat. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár, zranění nebo dokonce smrt.

Poznámka:   Při pokusu o opětovné nastartování vozidla poté, co došlo k odpojení přívodu paliva, se vozidlo ujistí, že je bezpečné různé systémy znovu nastartovat.Jakmile vozidlo zjistí, že je použití systémů bezpečné, umožní jejich opětovnou aktivaci.
Poznámka:   V případě, že se vozidlo nepodaří znovu nastartovat ani po třetím pokusu, obraťte se na kvalifikovaného technika.
Funkce vypnutí palivového čerpadla zastaví přívod paliva do motoru v případě středně těžké či těžké srážky.Ne každý druh nárazu způsobuje odpojení přívodu paliva.
Dojde-li po srážce k vypnutí motoru vašeho vozidla, můžete jej opět spustit.
  1. Vypněte zapalování vozidla stisknutím tlačítka START/STOP.
  2. Sešlápněte brzdový pedál a stisknutím tlačítka START/STOP zapněte zapalování vozidla.
  3. Sejměte nohu z brzdového pedálu a stisknutím tlačítka START/STOP vypněte zapalování vozidla.
  4. Můžete se pokusit spustit motor vozidla sešlápnutím brzdového pedálu a stisknutím tlačítka START/STOP, nebo stisknutím tlačítka START/STOP bez sešlápnutí brzdového pedálu.
  5. Pokud vozidlo nelze nastartovat, opakujte kroky 1 až 4.