POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a předpisy, které mohou určovat pravidla pro používání elektronických zařízení za jízdy.

Pomocí tlačítek informačního displeje na volantu je možné ovládat různé systémy vozidla. Na informačním displeji se zobrazí odpovídající informace.
Tlačítka informačního displeje
Missing Image
 • Tlačítka se šipkou nahoru a dolu slouží k procházení a zvýraznění možností v nabídce.
 • Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo spustíte dílčí nabídku.
 • Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo opustíte nabídku.
 • V libovolnou chvíli podržte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo a dojde k návratu do hlavní nabídky displeje (tlačítko návratu).
 • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.
Menu

Info o motoru
P. poč./palivo
Track Apps™
Asistent řidiče
Nastavení

Missing Image  Pomocí této ikony lze zapnout a vypnout konkrétní funkci. Zaškrtnuté políčko informuje, že je funkce povolena, a nezaškrtnuté, že je zakázána.
Poznámka:   Některé možnosti se mohou mírně lišit nebo nemusejí být k dispozici, pokud jsou volitelné.

Info o motoru
Dojezd
Tlak pneu
Souhrn ukazatelů
Poměr vzduch/palivo
Zobrazí se virtuální ukazatel.  
Tlak/vakuum
Teplota hlavy válce
Teplota vst. vzduchu
Tlak oleje
Teplota oleje
Teplota oleje převod.
Napětí akumulátoru

Poznámka:   Některé ukazatele ve snaze poskytovat hodnoty v reálném čase za normálního provozu vykazují větší změny hodnot než jiné ukazatele.
Některé ukazatele udávají standardní naměřené hodnoty. Metrické hodnoty jsou podobné.

Poměr vzduch/palivo
Udává aktuální poměr vzduchu a palivové směsi v motoru.  

Missing Image
Tlak/vakuum
Udává podtlak nebo plnicí tlak.  

Missing Image
Teplota hlavy válce
Udává teplotu v hlavě válců motoru.  

Missing Image
Teplota vst. vzduchu
Udává teplotu vzduchu v potrubí sání chladného vzduchu.  

Missing Image
Tlak oleje
Udává tlak motorového oleje. Pokud je tlak trvale příliš vysoký nebo velmi nízký, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Missing Image
Teplota oleje
Udává teplotu motorového oleje. Pokud teplota vzroste a ukazatel se dostane do červené oblasti, zastavte na bezpečném místě a nechte vozidlo vychladnout. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Missing Image
Teplota oleje převod.
Udává provozní teplotu převodové kapaliny. Pokud teplota vzroste a ukazatel se dostane do červené oblasti, zastavte na bezpečném místě a nechte převodovku vychladnout. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Missing Image
Napětí akumulátoru
Udává napětí na akumulátoru vozidla. Pokud je napětí trvale příliš vysoké nebo velmi nízké, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Missing Image
P. poč./palivo
Cesta 1 nebo cesta 2 – časomíra cesty, ujetá vzdálenost, dojezdová vzdálenost a spotřeba litrů na 100 km  
Spotřeba
Aktuální spotřeba paliva  
l/100 km
km do E
Historie spotřeby
Posledních 30 minut
l/100 km
km do E
Průměrná rychlost

Poznámka:   Stisknutím a podržením tlačítka OK vynulujete aktuálně zobrazené informace.

Položka nabídky   Popis  
Doba jízdy   Zaznamenává dobu jednotlivých cest.  
Ujetá vzdálenost   Zaznamenává ujetou vzdálenost na jednotlivých cestách.  
km do E
Udává přibližnou vzdálenost, kterou lze ujet s aktuální zásobou paliva v nádrži.  
l/100 km
Udává průměrnou spotřebu paliva v určitém čase.  
Aktuální spotřeba paliva   Udává okamžitou spotřebu paliva.  
Historie spotřeby
Udává spotřebu paliva ve sloupcovém grafu za určitý čas. Graf spotřeby paliva se aktualizuje každou minutu a udává dosaženou spotřebu paliva za 30 minut jízdy.  

POZOR   POZOR:  Technologii Track Apps™ lze používat pouze na závodních drahách. Upozorňujeme, že ani pokročilá technologie nedokáže porušit platnost fyzikálních zákonů. Pokud úkon provedený řidičem neodpovídá jízdním podmínkám, hrozí ztráta kontroly nad vozidlem. Agresivní jízda v jakýchkoli terénních podmínkách může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a hrozí při tom riziko vážného zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámka:   Technologii Track Apps lze používat pouze na závodních drahách. Nelze je používat při žádných jiných jízdních podmínkách.
Poznámka:   Zobrazené nebo vymazané výsledky nelze použít, dokud vozidlo zcela nezastaví. Šipka doprava v nabídce na displeji bude neaktivní. Pokud vozidlo při jízdě po závodní dráze nedosáhne rychlosti 100 mil/h (160 km/h), na displeji se nemusí zobrazit výsledky za 1/4 míle.

Track Apps™
Akcelerometr
Zobrazí se virtuální ukazatel.  
Měřič zrychlení
Slouží k výběru nastavení rychlosti, vzdálenosti a startu.  
Výkon brzd
Vyberte požadované nastavení.  
Měření kol
Dráha (XXX)  
Řízení rozjezdu
Ot/min
Vyberte požadované nastavení.  
Zobrazit/smazat výsledky
Měřič zrychlení
Výkon brzd
Absolutní rekordy
Smazat uložená data
Smazat absolutní rekordy
Smazat zrychlení


Akcelerometr
Udává míru zrychlování a zpomalování vozidla.  

Missing Image
Červená tečka se bude pohybovat směrem k oblasti zrychlování nebo zpomalování.
 • LEVÁ oblast zrychlování nebo zpomalování – Při zrychlování nebo zpomalování vlevo se červená tečka na akcelerometru bude pohybovat doprava.
 • PRAVÁ oblast zrychlování nebo zpomalování – Při zrychlování nebo zpomalování vpravo se červená tečka na akcelerometru bude pohybovat doleva.

Měřič zrychlení
Udává míru zrychlování vozidla.  

 1. Zvolte požadovanou rychlost nebo vzdálenost.
 1. Vyberte automatický start nebo start s odpočtem.
 1. Řiďte se pokyny zobrazenými na obrazovce.

Výkon brzd
Udává míru zpomalování vozidla.  

 1. Chcete-li zahájit záznam dat, zvolte požadovanou rychlost.
 1. Řiďte se pokyny zobrazenými na obrazovce.

Měření kol
Umožňuje řidiči měřit čas kol na třech samostatných dráhách.  


Řízení rozjezdu
Maximalizujte trakci při startu z místa.  


Zámek brzd
Zablokuje přední brzdy a umožní zadním kolům volně se otáčet.  


Zobrazit/smazat výsledky
Umožňuje zobrazit nebo vymazat poslední a uložené výsledky časovače akcelerace či výkonu brzd a dosavadní nejlepší výsledky.  

Poznámka:   Některé položky jsou volitelné a nemusí se zobrazovat.

Asistent řidiče
ESC
Rozjezd do svahu
Zadní parkovací asistent
Bezpečnostní pásy
Monitor pneu

Poznámka:   Některé položky jsou volitelné a nemusí se zobrazovat.

Nastavení
Nastavení vozidla
Alarm
Dotázat se
 
Světla
Zpoždění zhasnutí
Vyberte požadované nastavení.  
Denní světla
Zámky
Automaticky odemknout
Nesprávné zamčení
Opětovné zamčení
Odemčení
Vyberte požadované nastavení.  
Zablokování spínače
Vynulov. životnost oleje
Park. uzávěrka
 
Vzdálený start
Klimatizace
Vyberte požadované nastavení.  
 
Sedadla
 
Doba trvání
 
Systém
 
Sada na opravu pneu
Vyberte požadované nastavení.  
 
Okna
Otevřít všechna
Zavřít všechna
 
Stěrače
Komfort stírání
Detekce deště
MyColour
Indikátor barvy
Vyberte barvu.  
Vnější osvětlení
Vnější osvětlení
Tlumení osvětlení
Vyberte požadované nastavení.  
Barva osvětlení
Vyberte barvu.  
Nastavení MyColour
Nastavení MyColor 1–3.  
MyKey
MyKey info
Vyberte požadované nastavení.  
Vytvořit MyKey
Nouzová asistence
ESC
Nerušit
Maximální rychlost
Varování rychlosti
Omezení hlasitosti
Vymazat MyKeys
Vyberte požadované nastavení.  
Nastavení displeje
Jednotka měření
Vyberte požadované nastavení.  
Jednotka teploty
Tlak pneu
Jazyk