POZOR   POZOR:  Systém nenahrazuje parkovací brzdu. Než vozidlo opustíte, vždy zatáhněte parkovací brzdu a zařaďte polohu pro parkování (P) v případě automatické převodovky nebo první rychlostní stupeň v případě manuální převodovky.
POZOR   POZOR:  Jakmile se systém aktivuje, je nutné zůstat ve vozidle. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  V případě funkční poruchy nebo nadměrného zvýšení otáček motoru se systém vypíná.

Systém usnadňuje rozjíždění vozidla ve stoupání, aniž by bylo zapotřebí použít parkovací brzdu.
Když se systém aktivuje, zůstane vozidlo i ve svahu na místě, a to po dobu několika sekund od uvolnění brzdového pedálu. Během této doby máte čas na přesunutí nohy z brzdového pedálu na plynový pedál. Brzdy se uvolní, když motor vyvine dostatečný točivý moment potřebný k rozjetí, aniž by vozidlo couvlo ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.
Systém se aktivuje v jakémkoli svahu, na němž se vozidlo může samočinně rozjet.
Poznámka:   Zapnutí či vypnutí systému není signalizováno žádnou kontrolkou.
Použití asistenta rozjezdu do svahu
  1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Podržte sešlápnutý brzdový pedál a zařaďte první rychlostní stupeň (je-li vozidlo natočeno směrem do kopce) nebo zpátečku (je-li natočeno směrem z kopce).
  1. Pokud snímače zjistí, že se vozidlo nachází ve svahu, systém se aktivuje automaticky.
  1. Jakmile uvolníte brzdový pedál, zůstane vozidlo po dobu několika sekund stát ve svahu, aniž by se rozjelo. Tato doba bude prodloužena, pokud podniknete nějaké kroky k rozjetí.
  1. Rozjeďte se běžným způsobem.
Zapínání a vypínání systému
Vozidla s mechanickou převodovkou
 Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji. Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.
Vozidla s automatickou převodovkou
Systém se automaticky zapíná při zapnutí zapalování a nelze jej vypnout.