Pomocí informačního displeje vytvořte klíč MyKey:
  1. Programovaný klíč zasuňte do zapalování.   Viz   Startování zážehového motoru.  Pokud je vozidlo vybaveno startovacím tlačítkem, umístěte dálkové ovládání do záložního slotu.
      Viz   Pasivní systém proti krádeži
  1. Zapněte zapalování.
  1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje zobrazte hlavní nabídku. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte následující nabídky:

Zpráva   Postup a popis  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
MyKey
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
Vytvořit MyKey
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  

Po zobrazení výzvy podržte tlačítko OK stisknuté, dokud se nezobrazí zpráva, která vám oznamuje, že máte klíč označit jako klíč MyKey. Naprogramovaná omezení budou použita při vypnutém zapalování, otevření a zavření dveří řidiče a při opětovném spuštění motoru vozidla pomocí naprogramovaného klíče nebo vysílače.
Klíč MyKey byl úspěšně vytvořen. Nezapomeňte si klíč řádně označit, abyste jej poznali od hlavního klíče.
Můžete rovněž naprogramovat konfigurovatelná nastavení klíčů. Viz Programování a změna konfigurovatelných nastavení.
Programování a změna konfigurovatelných nastavení
Konfigurovatelná nastavení klíče MyKey lze upravovat pomocí informačního displeje.
  1. Zapněte zapalování pomocí hlavního klíče nebo dálkového ovládání.
  1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje zobrazte hlavní nabídku. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte následující nabídky:

Zpráva   Postup a popis  
Settings
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
MyKey
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  

Poznámka:   Vymazání nebo změnu nastavení klíče MyKey lze provést kdykoli stejným postupem otočení klíčkem jako při vytváření klíče MyKey. Po vypnutí vozidla však budete potřebovat hlavní klíč, chcete-li nastavení klíče MyKey změnit nebo vymazat.