Poznámka:   Příležitostný hluk z oblasti brzd je zcela normální. Pokud se z oblasti brzd ozývá stálé skřípání nebo vrzání, může být brzdové obložení opotřebené. Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud při brzdění volant trvale vibruje nebo cuká, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Na kolech se může usazovat prach z brzd, dokonce i v běžných jízdních podmínkách. Určité množství prachu je stejně jako opotřebení brzd nevyhnutelné a nepřispívá k hlučnosti brzd.   Viz   Čištění kol
Mokré brzdy vedou ke snížení brzdného účinku. Při výjezdu z myčky nebo vody několikrát mírně sešlápněte brzdový pedál, abyste osušili brzdy.
Potlačení plynu brzdou
Pokud plynový pedál uvízne nebo se zadrhne, řádně sešlápněte brzdový pedál. Vozidlo začne zpomalovat a výkon motoru se sníží. Dojde-li k takové situaci, sešlápněte brzdový pedál a vozidlo zastavte. Přesuňte volicí páku převodovky do polohy pro parkování (P), vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu. Zkontrolujte plynový pedál, zda něco nebrání jeho pohybu. Pokud nenaleznete zjevnou příčinu problému a potíže i nadále přetrvávají, nechte vozidlo odtáhnout do servisu nejbližšího autorizovaného prodejce.
Brzdový asistent
Brzdový asistent zjišťuje prudké brzdění tím, že měří rychlost sešlápnutí brzdového pedálu. Systém zajišťuje maximální brzdný účinek po dobu sešlápnutí pedálu a v kritických situacích může zkrátit brzdnou vzdálenost.
Protiblokovací brzdový systém
Tento systém pomáhá řidiči udržet kontrolu nad řízením při nouzovém brzdění tak, že brání zablokování kol.
Missing Image  Tato kontrolka se krátce rozsvítí, když zapnete zapalování. Pokud se kontrolka během startování nerozsvítí, zůstane svítit nebo bliká, systém je pravděpodobně neaktivní. Nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud je protiblokovací brzdový systém deaktivován, vozidlo bude mít nadále běžný brzdný výkon.Missing Image  Pokud varovná kontrolka brzdové soustavy po uvolnění parkovací brzdy stále svítí, nechejte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.