Poznámka:   Výstražná světla začnou blikat, když je zapalování v libovolné pozici nebo když klíč není vložen v zapalování. V případě použití při vypnutém motoru může dojít k vybití akumulátoru. V důsledku toho nemusí být k dispozici dostatek energie k opětovnému nastartování motoru.
Missing Image  Ovládací prvek výstražné funkce směrových světel se nachází na přístrojové desce u autorádia. Tuto funkci použijte v případě, že je vozidlo nepojízdné, nebo když chcete upozornit ostatní řidiče na nebezpečí.
  • Po stisknutí ovládacího prvku výstražné funkce směrových světel začnou blikat všechny přední i zadní směrovky.
  • Opětovným stisknutím ovládacího prvku výstražné funkce směrových světel je vypnete.