Otevírání kapoty
Missing Image
  1. Uvnitř vozidla zatáhněte za páčku odjišťování kapoty, která se nachází na levé straně přístrojové desky.
  1. Mírně nadzvedněte kapotu.
Missing Image
  1. Uvolněte západku zámku kapoty zatlačením za sekundární uvolňovací páčku na levé straně.
Missing Image
  1. Otevřete kapotu.Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Zavírání kapoty
  1. Vyjměte podpěru kapoty ze zajištění a po zapření kapoty ji řádně zajistěte.
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.