Pomocí ovládání můžete řídit následující funkce:
Missing Image
AZvýšení hlasitosti
BVyhledávání směrem nahoru nebo další
CSnížení hlasitosti
DVyhledávání směrem dolů nebo předchozí
EMédia.
MÉDIA
Opakovaným stisknutím můžete přepínat mezi jednotlivými zdroji audio signálu.
Vyhledávání, další nebo předchozí
Tlačítko Vyhledávání stiskněte pro:
  • přeladění rádia na další nebo předchozí uloženou stanici,
  • přehrání následující nebo předchozí skladby.
Stiskněte a podržte tlačítko vyhledávání pro:
  • přeladění na další rozhlasovou stanici s vyšší nebo nižší frekvencí v rámci daného frekvenčního rozsahu,
  • Vyhledávání nebo rychlé přetáčení skladby.