Poznámka:   Pokud je nádržka kapaliny do ostřikovače prázdná, ostřikovače nepoužívejte. Mohlo by dojít k přehřátí čerpadla ostřikovače.
Missing Image
Chcete-li aktivovat ostřikovače čelního skla, přitáhněte páčku k sobě.