Světla se rozsvítí za následujících podmínek:
  • Otevřete dveře.
  • Stisknete tlačítko na dálkovém ovládání.
  • Stisknete tlačítko svítilny pro čtení.
Svítilny pro čtení
Missing Image
ALevá svítilna pro čtení.
BPravá svítilna po čtení.
Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete svítilny.