Missing Image
AVypínač: Stisknutím tlačítka systém zapnete nebo vypnete. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
BOdmrazování: Po stisknutí tlačítka se vzduch nasměruje do větracích průduchů u čelního skla. Rozvod vzduchu do výdechů v přístrojové desce a prostoru pro nohy se uzavře. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
CVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
DMAX A/C: Otočte ovládací prvek do polohy úplného chlazení, a nastavte tak maximální chlazení. Recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor je automaticky nastaven na nejvyšší rychlost.
ERegulace teploty: Slouží k regulaci teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
FMAX odmrazování: Otočte ovládací prvek do polohy úplného topení, a zapněte tak odmrazování. Venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor je automaticky nastaven na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se vyhřívání zadního okna automaticky.
Poznámka: Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
GRecirkulovaný vzduch: Stisknutím tlačítka přepnete mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Když zvolíte recirkulovaný vzduch, vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně se stisknutým tlačítkem A/C) a také zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Ve snaze předejít zamlžení oken se recirkulace vzduchu může automaticky vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě režimu MAX A/C. Ve snaze zvýšit účinnost chlazení při horkém počasí se recirkulace vzduchu může automaticky zapnout či vypnout, pokud jste zvolili režim proudění vzduchu Panel nebo Panel a podlaha.
HRegulace proudění vzduchu: Ovládacími prvky můžete zapnout nebo vypnout proudění vzduchu větracími průduchy k čelnímu sklu, na přístrojové desce a v prostoru pro nohy. Proudění vzduchu je možné nastavit v libovolné kombinaci těchto větracích průduchů.
IA/C: Stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte klimatizaci. Klimatizace sníží teplotu ve vozidle využitím venkovního vzduchu. Chcete-li zlepšit čas dosažení příjemné teploty za horkého počasí, otevřete při jízdě okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.
Poznámka: Za určitých okolností (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace spuštěn i po vypnutí klimatizace.
JKontrolky otáček ventilátoru: Svým svícením oznamují rychlost otáček ventilátoru.
KOvládání otáček ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.