Missing Image
AVyhřívání sedadel: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání sedadel. Viz  Climate Controlled Seats . 
BOvládání teploty na levé straně: Nastavuje teplotu na levé straně.
Poznámka: systém může omezit maximální rozdíl mezi nastavením pro stranu řidiče a stranu spolujezdce. Pokusíte-li se změnit nastavení tak, že by rozdíl teplot překročil přípustnou hodnotu, hodnoty pro obě strany se změní zároveň.
COdmrazování: Po stisknutí tlačítka se vzduch rozvádí do větracích a odmlžovacích otvorů u čelního skla. Rozvod vzduchu do výdechů v přístrojové desce a prostoru pro nohy se uzavře. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
DMAX. odmrazování: Stisknutím tlačítka zapnete odmrazování. Pro řidiče i spolujezdce je zvoleno nastavení HI, venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se také vyhřívání zadního okna.
Poznámka: Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
EOvládání otáček ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
FVypínač: Stisknutím vypnete/zapnete systém. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
GMAX A/C: Stisknutím tlačítka zapnete maximální ochlazování. Pro řidiče i spolujezdce je zvoleno nastavení LO, recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost.
HA/C: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, použijte funkci klimatizace s recirkulací vzduchu.
Poznámka: Za určitých podmínek (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace v činnosti i po vypnutí klimatizace.
IOvládání teploty na pravé straně: Řídí nastavení teploty na pravé straně.
JOdvětrávání sedadel: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete odvětrávání sedadel. Viz  Climate Controlled Seats . 
KAUTO: Stisknutím tlačítka AUTO zapnete automatický režim. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu. Nastavení otáček ventilátoru, rozvodu vzduchu, provozu klimatizace a vnějšího nebo recirkulovaného vzduchu za účelem ohřevu či chlazení a udržování požadované teploty. Režim dvouzónové klimatizace můžete vypnout podržením tlačítka po dobu delší než dvě sekundy.
LRecirkulace vzduchu: Stisknutím tlačítka přepnete mezi nasáváním venkovního vzduchu a recirkulací vzduchu v kabině. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně se stisknutým tlačítkem A/C) a také zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Ve všech režimech proudění vzduchu kromě MAX A/C se recirkulace vzduchu může automaticky vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to z důvodu omezení rizika mlžení skel nebo zvýšení účinnosti chlazení.
MVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka