Obecné tipy
Poznámka:   Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka:   Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.
Poznámka:   Abyste snížili vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:   Pod přední sedadla neumísťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Poznámka:   Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led a listí.
Poznámka:   Chcete-li zlepšit čas dosažení příjemné teploty za horkého počasí, otevřete při jízdě okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.
Ruční regulace klimatu
Poznámka:   Abyste snížili zamlžování čelního skla během vlhkého počasí, nastavte proudění vzduchu směrem k větracím průduchům v čelním skle.
Automatická regulace klimatu
Poznámka:   Pokud je interiér vozidla mimořádně horký nebo studený, nastavení není potřeba.Systém automaticky co nejrychleji ohřeje nebo ochladí vzduch v interiéru na zvolenou teplotu.Aby systém fungoval efektivně, průduchy v přístrojové desce a boční průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:   Pokud vyberete nastavení AUTO v době, kdy panují nízké teploty, systém nasměruje proudění vzduchu na čelní sklo a do průduchů u bočních oken. Dokud se motor neohřeje, může se také ventilátor spustit na nízké otáčky.
Poznámka:   Pokud vyberete nastavení AUTO v době, kdy panují vysoké teploty a uvnitř vozidla je horko, systém automaticky použije recirkulovaný vzduch, aby byl interiér maximálně chlazen. Rychlost ventilátoru se někdy sníží, dokud se vzduch neochladí.
Rychlé vytápění interiéru

  Manuální nastavení klimatu   Automatické nastavení klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.   Stiskněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte regulaci teploty na nejvyšší úroveň vytápění.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.  
3   Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu nasměrujte přívod vzduchu do prostoru pro nohy.    

Doporučená nastavení topení

  Manuální nastavení klimatu   Automatické nastavení klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na střední úroveň.   Stiskněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte regulaci teploty na střední úroveň vytápění.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22°C a poté dle potřeby nastavení upravte.  
3   Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu nasměrujte přívod vzduchu do prostoru pro nohy.    

Rychlé chlazení interiéru

  Manuální nastavení klimatu   Automatické nastavení klimatu  
1   Zvolte možnost MAX A/C.   Zvolte možnost MAX A/C.  
2   Při jízdě otevřete okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.    

Doporučená nastavení pro chlazení

  Manuální nastavení klimatu   Automatické nastavení klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na střední úroveň.   Stiskněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte regulaci teploty na střední úroveň chlazení.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22°C a poté dle potřeby nastavení upravte.  
3   Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu nasměrujte přívod vzduchu do větracích otvorů v přístrojové desce.    

Odmlžování bočních oken za studeného počasí

  Manuální nastavení klimatu   Automatické nastavení klimatu  
1   Pomocí tlačítek rozvodu vzduchu nasměrujte přívod vzduchu na čelní sklo.   Stiskněte tlačítko pro odmrazování.  
2   Stiskněte tlačítko A/C.   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22°C a poté dle potřeby nastavení upravte.  
3   Nastavte regulaci teploty na požadovanou úroveň.    
4   Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.