12voltová napájecí zásuvka se stejnosměrným napětím
POZOR   POZOR:  Nepřipojujte volitelná elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače (je-li k dispozici). Nesprávné použití zapalovače může způsobit poškození, které není kryto zárukou, a může mít za následek požár nebo vážné zranění osob.

Aby bylo možné využívat elektrickou zásuvku v plném rozsahu, musí být vůz nastartován. Aby se předešlo náhodnému vybití autobaterie:
  • Když je motor vypnutý, používejte elektrickou zásuvku pouze po dobu nezbytně nutnou.
  • Zařízení nesmí být v zásuvce zapojeno přes noc ani při dlouhodobém parkování vozidla.
Poznámka:   V případě použití při vypnutém motoru může dojít k vybití akumulátoru. Potom nemusí být k dispozici dostatek energie k opětovnému nastartování motoru.
Poznámka:   Elektrická napájecí zásuvka je určena výhradně k zapojení zástrčky přídavných zařízení. Vložením jiných předmětů může dojít k poškození zásuvky a přepálení pojistky.
Poznámka:   Nevěste na zásuvku žádné příslušenství ani držák příslušenství.
Poznámka:   Nepřekračujte povolené hodnoty zatížení zásuvky ve vozidle (12 V ss., 180 W), jinak může shořet pojistka.
Poznámka:   Když elektrické zásuvky nepoužíváte, musí být krytky zavřené.
Umístění
Napájecí zásuvky se nachází na následujících místech:
  • Na přístrojové desce.
  • Uvnitř odkládací schránky ve středové konzole.