POZOR   POZOR:  Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku přesuňte do polohy parkování (P). Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Brzdový a plynový pedál nesešlapujte současně. Sešlápnutí obou pedálů současně na dobu delší než několik sekund bude mít za následek snížení výkonu motoru. Za takových okolností se nemusí podařit udržet požadovanou rychlost, což může vést k vážnému zranění.

Poznámka:   Nejspíše nebude možné přesunout volicí páku z polohy P, pokud ve vozidle nebude klíč s inteligentním přístupem.
Polohy volicí páky automatické převodovky
Zařazení rychlostního stupně:
 1. Plně sešlápněte brzdový pedál.
 1. Stiskněte a podržte tlačítko na horní části řadicí páky.
 1. Volicí páku přesuňte do požadované polohy.
 1. Uvolněte tlačítko a převodovka zůstane v poloze zvoleného rychlostního stupně.
Missing Image
Parkování (P)
V této poloze se zablokuje převodovka a zabrání se otáčení zadních kol. Před přesunutím volicí páky do a z polohy pro parkování (P) je vždy nutné zcela zastavit.
Zpátečka (R)
Po přesunutí voliče do polohy zpětného chodu (R) se vozidlo pohybuje vzad. Před přesunutím volicí páky do a z polohy zpátečky (R) je vždy nutné zcela zastavit.
Neutrál (N)
S voličem v poloze neutrálu (N) je možné vozidlo nastartovat a to se může samovolně rozjet. V této poloze je nutné držet brzdový pedál sešlápnutý.
Jízda vpřed (D)
Jízda vpřed (D) je nejčastěji používaná poloha, která se vyznačuje nejlepší spotřebou paliva. Funkce rychloběhu umožňuje automatické řazení nahoru a dolů s volbou ze všech rychlostních stupňů.
Sportovní mód (S)
Nastavení řazení do polohy sport (S):
 • Umožňuje použít brzdění motorem a ponechává delší dobu zařazené nižší rychlostní stupně za účelem zvýšení výkonu při stoupání do svahu, v kopcovitém terénu nebo horských oblastech. Tím se zvýší otáčky motoru při brzdění motorem.
 • Poskytuje dodatečný výkon při nízkých převodových stupních prostřednictvím automatické strategie řazení převodovky.
 • Řadí převodové stupně rychleji a při vyšších otáčkách motoru.
Převodovka SelectShift Automatic™
Tato funkce poskytuje možnost podle potřeby přeřazovat na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň.
Pokud otáčky motoru nepřekročí maximální povolený limit, můžete kdykoli zařadit nižší rychlostní stupeň. Převodovka SelectShift automaticky zařadí při popojíždění nízkou rychlostí nižší rychlostní stupeň, aby nedošlo k zastavení motoru.
Poznámka:   Pokud udržujete nadměrné otáčky motoru bez přeřazení, může se poškodit motor.
Převodovka SelectShift automaticky nepřeřazuje na vyšší rychlostní stupeň, a to ani když se motor přiblíží limitu otáček, pokud není zcela sešlápnutý plynový pedál. Dávejte pozor na kontrolku řazení, která vás upozorňuje, kdy zařadit, aby byl zajištěn nejvyšší výkon motoru a úspora paliva.
Zatažením za páčku + na volantu aktivujete převodovku SelectShift.
 • Zatažením za pravou páčku (+) zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
 • Zatažením za levou páčku (-) zařadíte nižší rychlostní stupeň.
Missing ImageRežim SelectShift v poloze jízdy vpřed (D):
 • Poskytuje dočasný manuální režim pro provádění náročnějších manévrů, které vyžadují větší kontrolu řazení rychlostních stupňů (např. při vlečení nebo předjíždění). Tento režim bude udržovat zvolený rychlostní stupeň po určitou dobu v závislosti na zásazích řidiče (např. řízení nebo sešlápnutí plynového pedálu).
Režim SelectShift ve sportovním režimu (S):
 • Umožňuje trvalé manuální řazení rychlostních stupňů, pokud potřebujete plnou kontrolu řazení.
Chcete-li opustit režim SelectShift, přeřaďte na jiný rychlostní stupeň (např. jízdu vpřed [D]).
Aktuálně zvolený rychlostní stupeň se zobrazuje na přístrojovém panelu. Pokud je zvolen převodový stupeň, který v aktuální situaci není možné zařadit (kvůli nízké rychlosti nebo příliš vysokým otáčkám motoru), aktuální převodový stupeň třikrát zabliká.
Poznámka:   Při plném sešlápnutí plynového pedálu dojde k automatickému podřazení, aby byl zajištěn maximální výkon.
Vzájemné blokování brzdy a řazení
POZOR   POZOR:  Než se s vozidlem rozjedete, ověřte, že fungují brzdová světla.
POZOR   POZOR:  Při této akci je však třeba přesunout volicí páku převodovky z parkovací polohy (P), což znamená, že se vozidlo může rozjet. Abyste tomuto samovolnému pohybu zabránili, vždy před provedením daného postupu zcela zatáhněte parkovací brzdu. V případě potřeby podložte kola klínem.
POZOR   POZOR:  Pokud je parkovací páka zcela uvolněná, ale varovná kontrolka brzdového systému stále svítí, nemusí brzdy fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Poznámka:   Pokud použijete tento postup, kontaktujte co nejdříve autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Na některých trzích je tato funkce neaktivní.
V případě závady elektrického systému nebo vybití akumulátoru můžete páku vzájemného blokování brzdy použít k přesunutí volicí páky z polohy pro parkování.
Než provedete tento postup, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte zapalování.
Missing Image
 1. Pomocí plochého šroubováku nebo podobného nástroje demontujte chromovaný rámeček a držák řazení u základny řadicí páky.
Missing Image
 1. Vyhledejte bílou uvolňovací páčku a zatlačte ji dopředu. Přitom táhněte řadicí páku mimo parkovací polohu (P) a do neutrální polohy (N).
 1. Opět namontujte konzolu.
 1. Nastartujte vozidlo a uvolněte parkovací brzdu.
Adaptivní učení automatické převodovky
Tato funkce je navržena, aby zvýšila odolnost a zajistila rovnoměrnou citlivost řazení po celou dobu životnosti vozidla. U nového vozidla či převodovky může docházet k tuhému nebo měkkému řazení. Tento stav je normální a neovlivňuje funkci nebo životnost převodovky. Adaptivní učení v průběhu času plně aktualizuje funkci převodovky. Vždy, když odpojíte akumulátor nebo namontujete nový akumulátor, tak se systém musí opět naučit strategii.
Pokud vozidlo uvázne v blátě nebo sněhu
Poznámka:   Pokud motor není zahřátý na běžnou provozní teplotu, nehoupejte s vozidlem – mohlo by dojít k poškození převodovky.
Poznámka:   Nehoupejte vozidlem déle než 1 minutu, jinak by mohlo dojít k poškození převodovky, pneumatik nebo přehřátí motoru.
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu, můžete je vyprostit popojížděním vpřed a vzad s pravidelným zastavením mezi zařazením jednotlivých rychlostních stupňů. Zařaďte rychlostní stupeň a zlehka sešlápněte plynový pedál.