POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   Systém s dotykovou obrazovkou ovládá většinu funkcí audio systému. Viz informace o systému SYNC.
Missing Image
AVOL: Otočením ovladače upravíte hlasitost.
BVyhledávání a rychlý posun dopředu a dozadu: V režimu autorádia vyberte rozhlasovou stanici a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na následující stanici s nejsilnějším signálem. Stisknutím a přidržením tlačítka přejdete rychle na následující dostupnou rozhlasovou stanici nebo k některé z paměťových pozic. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím tohoto tlačítka předchozí nebo další skladbu. Stisknutím a přidržením tlačítka můžete aktuální skladbu rychle přetáčet dozadu nebo dopředu.
CVypínač: Stisknutím vypnete/zapnete systém.
DTUNE: Použijte, chcete-li procházet frekvenční radiové pásmo.
EVysunutí: Stisknutím tlačítka vysunete disk CD.
FSound: Stisknutím přejdete na nastavení výšek, středů, hloubek, vyvážení vpředu a vzadu a rozložení zvuku vlevo a vpravo.