Missing Image
Potřebujete-li zajistit odtah vozidla, obraťte se na profesionální odtahovou službu, pokud jste členy programu silniční asistenční služby, obraťte se na poskytovatele silniční asistenční služby.
Doporučujeme používat pro odtah vašeho vozidla zvedací zařízení a vozíky nebo korbu. Neprovádějte odtah vozidla pomocí závěsných řemenů. Společnost Ford Motor Company neschválila postup odtahu vozidel pomocí závěsných řemenů. Může dojít k poškození vozidla pokud je taženo nesprávně, nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Společnost Ford Motor Company vypracovala příručku pro odtahování vozidel pro všechny autorizované provozovatele odtahových služeb. Doporučte vašemu provozovateli odtahových služeb tuto příručku pro postupy připojení a odtažení vašeho vozidla.
Zadní kola (poháněná kola) vašeho vozidla musí být na taženém podvozku při odtahu vozidla z jeho přední strany pomocí zvedacího zařízení. Tím se zabrání poškození převodovky.
Přední kola by měla být na taženém podvozku při odtahu vozidla z jeho zadní strany pomocí zvedacího zařízení. Tím se zabrání poškození přední masky.