Nouzový odtah
POZOR   POZOR:  Pokud je vaše vozidlo vybaveno zámkem řízení, ujistěte se, že je při tažení zapnuté zapalování do první nebo druhé polohy.

Pokud je vozidlo nepojízdné a nemáte možnost je umístit na odtahový vozík nebo odtahové vozidlo, můžete je táhnout se všemi koly na zemi (bez ohledu na konfiguraci hnací jednotky a převodovky) za následujících podmínek:
  • Vozidlo je orientováno dopředu a je vlečeno stejným směrem.
  • Ve vozidle je zařazen neutrál (N). Pokud nelze zařadit neutrál (N), může být třeba obejít nastavení převodovky.   Viz   Převodovka
  • Maximální otáčky jsou 56 km/h.
  • Maximální vzdálenost je 80 km.
Tažení za rekreačním vozidlem
Poznámka:   Nastavte v systému regulace klimatu režim recirkulace vzduchu, aby výfukové zplodiny nepronikly do interiéru vozidla.   Viz   Regulace klimatu
Pokud potřebujete toto vozidlo odtáhnout rekreačním vozidlem, řiďte se uvedenými pokyny. Jedním z rekreačních vozidel, kterými můžete tento vůz táhnout, je obytný automobil. Postupem dle těchto pokynů zabráníte poškození převodovky při tažení.
Netáhněte vozidlo žádným z kol po zemi, jinak může dojít k poškození převodovky či vozidla samotného. Toto vozidlo je nutné táhnout se všemi koly nad zemí, například na přívěsu pro přepravu vozidel. Jinými způsoby vozidlo táhnout nelze.