Poznámka:   Pokud jsou pneumatiky nerovnoměrně opotřebené, požádejte autorizovaného prodejce, aby zkontroloval a opravil geometrii náprav, vyvážení pneumatik a jakékoli mechanické problémy, k nimž došlo před záměnou předních a zadních pneumatik.
Poznámka:   Vozidlo může být vybaveno sestavou nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky. Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky se definuje jako sestava náhradního kola a pneumatiky jiné značky, velikosti a vzhledu než v případě silničních pneumatik a kol. Sestavu nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky lze používat jen dočasně. Nesmí být použita při záměně předních a zadních pneumatik.
Poznámka:   Po záměně je nutné zkontrolovat nahuštění jednotlivých pneumatik a upravit je dle příslušných požadavků.
Záměnou předních a zadních pneumatik v doporučených intervalech dosáhnete rovnoměrnějšího opotřebení, zvýšení účinnosti a prodloužení výdrže jednotlivých pneumatik.
Vozidla s pohonem zadních kol (přední pneumatiky jsou znázorněny v levé části diagramu).
Nesměrové pneumatiky
Missing Image
Vozidla vybavená jiným rozměrem pneumatik na přední a zadní nápravě
Missing Image
Nerovnoměrné opotřebení pneumatik lze občas napravit záměnou předních a zadních pneumatik.