POZOR   POZOR:  Zimní pneumatiky musí mít shodný rozměr, index zatížení a rychlosti jako originální pneumatiky dodávané společností Ford. Použití pneumatik nebo kol neschválených společností Ford může negativně ovlivnit bezpečnost a výkon vozidla. V důsledku toho hrozí vyšší riziko ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění či úmrtí osob. Použití neschválených pneumatik nebo kol může dále způsobit selhání řízení, zavěšení, nápravy, rozdělovací převodovky nebo jednotky přenosu výkonu. Řiďte se hodnotami pro huštění pneumatik doporučenými společností Ford. Tyto údaje lze nalézt na bezpečnostním štítku (který se nachází buď na sloupku se závěsy dveří, na sloupku se zámkem dveří, nebo na hraně dveří přiléhající k zámku dveří vedle sedadla řidiče) nebo na štítku s tlaky pneumatik, který se nachází na sloupku B či na okraji dveří řidiče. Při nedodržování hodnot huštění pneumatik vzniká nerovnoměrné opotřebení vzorku, což nepříznivě ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla.

Poznámka:   Příliš rychlá jízda, která neodpovídá stavu a povaze vozovky, představuje riziko ztráty kontroly nad vozidlem. Při delší jízdě velmi vysokou rychlostí může dojít k poškození součástí vozidla.
Pneumatiky na vozidle mohou být opatřeny dezénem pro veškeré povětrnostní podmínky, který zajišťuje lepší přilnavost na mokré vozovce a sněhu. Při určitých povětrnostních podmínkách však může být nutné použít zimní pneumatiky a sněhové řetězy. Řetězy používejte na pneumatikách pouze v nouzových situacích a tam, kde to vyžadují předpisy.
Poznámka:   Izolace zavěšení a nárazníky pomáhají předejít poškození vozidla. Při používání zimních pneumatik a sněhových řetězů ponechejte tyto díly na vozidle.
Při používání zimních pneumatik a sněhových řetězů vezměte na vědomí následujícími pokyny:
  • Pokud je to možné, nejezděte s plně naloženým vozidlem.
  • Řetězy mohou poškodit hliníková kola.
  • Na pneumatikách 255/40R19 používejte kabely s ultranízkým profilem (10 mm nebo menším naměřeným na bočnici pneumatiky), a to pouze na zadní nápravě.
  • Na pneumatikách 275/40R19 nepoužívejte sněhové řetězy nebo kabely.
  • Některé sněhové řetězy a kabely třídy S tato omezení nesplňují. Řetězy vyhovující tomuto omezení velikosti jsou vybaveny napínacím zařízením.
  • Kupujte řetězy nebo kabely, na kterých jsou od výrobce zřetelně uvedena příslušná omezení. Sněhové řetězy nebo kabely je nutné upevňovat po dvojicích, buď na kola přední nápravy, nebo na kola zadní nápravy.
  • S nasazenými sněhovými řetězy nepřekračujte 50 km/h, pokud tak doporučil jejich výrobce.
  • Kabely nasaďte napevno a ověřte, zda se nedotýkají žádných kabelů a brzdových nebo palivových potrubí.
  • Jezděte opatrně. Pokud uslyšíte, že dochází ke kontaktu kabelů s vozidlem, zastavte a dotáhněte všechny kabely. Pokud to nepomůže, kabely sejměte. Zabráníte tím poškození vozidla.
  • Pokud již řetězy nepotřebujete, demontujte je. Nepoužívejte řetězy na suchých silnicích.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně sněhových řetězů nebo kabelů se obraťte na autorizovaného prodejce.