POZOR   POZOR:  Vaše vozidlo není schváleno pro tažení přívěsu. Vozidlo nikdy nepoužívejte k tažení přívěsu.