POZOR   POZOR:  Systém zadní kamery je pomůcka při jízdě dozadu, kterou je třeba používat společně s vnitřním zpětným zrcátkem i vnějšími zpětnými zrcátky, aby řidič získal nejlepší výhled.
POZOR   POZOR:  Objekty, které jsou v blízkosti některého rohu nárazníku nebo se nacházejí pod nárazníkem, se nemusí na obrazovce zobrazovat z důvodu omezeného pokrytí kamerového systému.
POZOR   POZOR:  Couvejte s vozidlem co nejpomaleji. Vyšší rychlost může zhoršit vaši reakční schopnost, když bude potřeba vozidlo zastavit.
POZOR   POZOR:  Pokud jsou zadní dveře nákladního prostoru otevřené, buďte opatrní. Pokud jsou dveře nákladového prostoru otevřené, není kamera ve správné poloze a obraz videa nemusí být přesný. Pokud jsou zadní dveře nákladového prostoru otevřené, vodicí čáry se nezobrazují. Některá vozidla nezobrazují vodicí čáry.
POZOR   POZOR:  Funkce kamery nezapínejte ani nevypínejte za jízdy.

Systém kamery pro zpětný výhled poskytuje obraz oblasti za vozidlem.
Během činnosti se na displeji zobrazují čáry, které představují dráhu vašeho vozidla a blízkost objektů za vozidlem.
Missing Image
Kamera se nachází na zadních dveřích nákladového prostoru.
Použití systému kamery pro zpětný výhled
Systém kamery pro zpětný výhled zobrazuje prostor za vozidlem, když zařadíte zpátečku (R).
Poznámka:   Systém zpětného snímání není účinný při rychlostech nad 5 km/h a nemusí detekovat některé šikmé nebo pohyblivé objekty.
Systém používá dva typy vodítek, která vám pomáhají sledovat prostor za vozidlem:
  • Pevná vodítka: ukazují skutečnou dráhu vozidla při couvání v přímém směru. To může být užitečné při couvání na parkovací místo nebo parkování vozidla vedle objektu, který je za vámi.
  • Středová linie: pomáhá srovnat střed vozidla vzhledem k objektu.
Poznámka:   Pokud je zařazena zpátečka (R) a víko zavazadlového prostoru je otevřené, na displeji se nezobrazují žádné prvky kamery.
Kamera nemusí fungovat správně za následujících okolností:
  • V noci nebo na tmavých místech, pokud nefungují zadní světla.
  • Bláto, voda a nečistoty blokují výhled kamery. Vyčistěte čočku měkkou netřepivou tkaninou a jemným čisticím prostředkem.
  • Zadní strana vozidla utrpěla poškození, při kterém došlo k vychýlení kamery.
Vodítka kamery
Poznámka:   Aktivní vodítka jsou k dispozici pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R).
Poznámka:   Po odpojení akumulátoru, nemusí být aktivní vodítka funkční, dokud vaše vozidlo nebylo řízeno na krátkou vzdálenost a nepřekročilo rychlost 20 km/h.
Missing Image
AAktivní vodítka
BStředová linie
CPevné vodítko: zelená zóna
DPevné vodítko: žlutá zóna
EPevné vodítko: červená zóna
FZadní nárazník
Aktivní vodítka se zobrazují pouze s pevnými vodítky. Chcete-li použít aktivní vodítka, otočte volant tak, aby byla vodítka nasměrována na předpokládanou dráhu vozidla. Pokud se poloha volantu při couvání změní, může se vozidlo od původně předpokládané dráhy odchýlit.
Pevná a aktivní vodítka mizí a zobrazují se v závislosti na poloze volantu. Aktivní vodítka se nezobrazují, když je volant v přímé poloze.
Při couvání vždy dbejte opatrnosti. Objekty v červené zóně jsou nejblíže a objekty v zelené zóně jsou dále od vozidla. Objekty se přibližují k vozidlu, což je signalizováno pohybem objektů ze zelené zóny do žluté a poté do červené. K lepšímu přehledu o prostoru vedle vozidla a za vozidlem používejte boční zrcátka a zpětné zrcátko.
Ruční zvětšení
POZOR   POZOR:  Pokud je zapnuta funkce ručního zvětšení, nemusí se zobrazovat celý prostor za vozidlem. Při použití funkce ručního zvětšení dávejte pozor na okolí.

Poznámka:   Ruční zvětšení je k dispozici pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R). Když je zapnuta funkce ručního zvětšení, zobrazuje se pouze středová linie.
Dostupná nastavení pro tuto funkci jsou Zvětšit (+) a Zmenšit (-). Zobrazení změníte stisknutím symbolu na obrazovce kamery. Ve výchozím nastavení je zvětšení vypnuto.
Tato funkce vám dovoluje získat bližší zobrazení objektu za vozidlem. Zvětšený obraz obsahuje i nárazník jako referenci. Funkce zvětšení je aktivní pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R). Když je na převodovce vyřazena zpátečka (R), funkce se automaticky vypne a musí se resetovat, když je znovu použita.
Nastavení systému kamery
K nastavením systému kamery pro zpětný výhled můžete přistoupit prostřednictvím obrazovky.   Viz   Všeobecné informace
Rozšířené parkovací pomůcky nebo parkovací pilot
Dostupná nastavení pro tyto funkce jsou Zapnuto a Vypnuto.
Systém používá červené, žluté a zelené zvýraznění, které se zobrazuje nad obrazem videa, když některý ze snímacích systémů detekuje objekt.
Vozidla vybavená dotykovou obrazovkou
Systém poskytne obrázek vašeho vozidla a zóny snímače. Systém používá červené, žluté a zelené zvýraznění, když snímač parkovacího zařízení detekuje objekt v oblasti pokrytí.
Snímání dosahuje až do vzdálenosti 1,8 m od zadního nárazníku. Na vnějších okrajích nárazníku je detekční vzdálenost kratší.
Missing Image
Dodatečné informace o oblasti pokrytí a o systému snímání při jízdě vzad.   Viz   Zadní parkovací asistent
Prodleva zpětné kamery
Dostupná nastavení pro tyto funkce jsou Zapnuto a Vypnuto.
Ve výchozím nastavení je prodleva zpětné kamery vypnuta.
Při přeřazení ze zpátečky (R) na libovolný rychlostní stupeň kromě parkování (P) zůstane obraz kamery na displeji, dokud nedojde k některé z následujících situací:
  • Rychlost vozidla se dostatečně zvýší.
  • Zařadíte polohu pro parkování (P).
  • Zatáhněte ruční brzdu na vozidlech s manuální převodovkou.