Volitelné jízdní režimy
Volitelné jízdní režimy umožňují řidiči přizpůsobit si jízdní vlastnosti vozidla pomocí několika sofistikovaných elektronických systémů vozidla. Tyto systémy optimalizují řízení, manipulaci a reakci hnací jednotky. To umožňuje ovládání nastavení výkonu několika systémů z jednoho místa.
Volitelné jízdní režimy tvoří následující systémy:
 • Elektronický posilovač řízení upravuje citlivost a tuhost řízení na základě zvoleného režimu.
 • Elektronická regulace stability a regulace prokluzu vám pomáhá udržovat kontrolu nad vozem za nepříznivých podmínek nebo při vysokých jízdních výkonech.   Viz   Řízení stability
 • Elektronické ovládání škrticí klapky zlepšuje reakci hnací jednotky na vaše vstupy.
Použití volitelných jízdních režimů
Volitelné jízdní režimy automaticky upravují na míru konfiguraci vašeho vozu pro každý zvolený režim.
Missing Image  Pro změnu nastavení jízdního režimu, přepněte tlačítko režimu nebo režim zapněte na přístrojové desce pod displejem. První stisknutí tlačítka režimu nebo spínače rozsvítí zvolený režim. Následující stisknutí tlačítka změní zvolený režim.
Poznámka:   Změny režimu nejsou k dispozici, když je vypnuto zapalování vozu nebo je zařazena zpátečka (R). V poloze volicí páky pro jízdu vpřed (D), jsou k dispozici režimy Normální, Sport+, Trať a Sníh/Mokro. V poloze volicí páky pro sportovní jízdu (S), nejsou k dispozici režimy Sníh/Mokro a Normální.
Režimy:
 • Normální – poskytuje vyváženou kombinaci pohodlí a dobré ovladatelnosti. Tento režim nabízí atraktivnější jízdní vlastnosti s dobrou odezvou řízení, aniž by se řidič musel vzdávat podpory ze strany vozidla.
 • Sportovní – aktivuje se, pokud pomocí automatické převodovky zařadíte sportovní polohu (S). Sportovní režim zlepšuje reakceschopnost škrticí klapky a pomáhá vozidlu rychleji dosáhnout vyšší rychlosti, ale nemění jízdní vlastnosti ani stabilitu.
 • Sport+ – poskytuje sportovní citlivost řízení a reakci škrticí klapky. Sport+ je vhodný, pokud si chcete užít dynamickou jízdu.
 • Trať – poskytuje vysoké jízdní výkony. Motor reaguje přímo na vaše vstupy a má mocnější zvuk. Režim Trať je používán, když je požadován čistý výkon. Režim regulace prokluzu orientovaný na výkonnost vozidla je automaticky použit, když je zvolen režim Trať pro jízdu na závodní dráze. V tomto režimu jsou zásahy regulace prokluzu omezeny a vyladěny speciálně pro použití pouze na závodních dráhách, nikoli na veřejných komunikacích.   Viz   Používání řízení stability
 • Režim Sníh/Mokro – poskytuje stálé jízdní vlastnosti během špatného počasí. Tento režim nabízí stálé jízdní vlastnosti s dobrou odezvou řízení, aniž by se řidič musel vzdávat podpory ze strany vozidla.
Poznámka:   Volitelné jízdní režimy provádí diagnostiku, která systém neustále sleduje a zajišťuje jeho správnou funkci. Určité volitelné jízdní režimy nebudou k dispozici na základě nastavení polohy řadicí páky (například režim Sníh/Mokro není k dispozici, když je páka v poloze sport (S). Pokud není zvolený režim k dispozici kvůli poruše systému nebo kvůli změně polohy řadicí páky, zvolený režim se přepne do režimu Normální.
Poznámka:   Když vyberete režim Trať, varování před nárazem s podporou brzdění se automaticky deaktivuje.
Volitelné řízení
Poznámka:   Nastavení řízení se přepne do režimu Normální pokud je odpojen nebo demontován akumulátor.
Missing Image  Chcete-li změnit ovladatelnost vozu, přepněte spínač na přístrojové desce. První stisknutí rozsvítí zvolený režim. Následující stisknutí tlačítka změní zvolený režim.
Režimy:
 • Režim Normální – Výchozí nastavení z výroby.
 • Režim Sport – K otáčení volantem je zapotřebí vyvinout o něco více síly a řízení větší měrou reaguje na povrch vozovky.
 • Režim Komfort – K otáčení volantem je zapotřebí vyvinout o něco méně síly a řízení menší měrou reaguje na povrch vozovky.
Po zvolení požadovaného nastavení můžete cítit jemný náraz zpětné vazby na volantu, když dojde k přechodu na jiný režim.
Poznámka:   U vozidel vybavených funkcí volitelných jízdních režimů se pocit z řízení změní, když vyberete nový režim řízení. Toto automatické nastavení můžete potlačit pomocí tlačítka řízení nebo spínače.