Vozidla s automatickou převodovkou
POZOR   POZOR:  Před opuštěním vozidla vždy zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku přesuňte do polohy parkování (P).

Poznámka:   Pokud zaparkujete vozidlo ve svahu směrem do kopce, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P) a natočte volant směrem od obrubníku.
Poznámka:   Pokud zaparkujete vozidlo ve svahu směrem z kopce, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P) a natočte volant směrem k obrubníku.
Vozidla s mechanickou převodovkou
POZOR   POZOR:  Vždy plně zatáhněte parkovací brzdu a volicí pákou zařaďte první rychlostní stupeň. Pokud chcete vozidlo opustit, vypněte zapalování a vytáhněte klíč.

Poznámka:   Parkujete-li se svým vozidlem na svahu směrem vzhůru, zařaďte první převodový stupeň a natočte volant směrem od obrubníku.
Poznámka:   Parkujete-li se svým vozidlem ve svahu směrem dolů, zařaďte první převodový stupeň a natočte volant směrem k obrubníku.
Postup parkování vozidla:
  1. Sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte do neutrální polohy.
  1. Zcela zatáhněte parkovací brzdu, držte sešlápnutý spojkový pedál a poté zařaďte první rychlostní stupeň (1).
  1. Vypněte zapalování.
Po vypnutí motoru nyní můžete uvolnit pedál spojky.
Všechna vozidla
POZOR   POZOR:  Pokud je parkovací brzda zcela uvolněná, ale varovná kontrolka brzdového systému stále svítí, nemusí brzdy fungovat správně. Nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Missing Image
Pro zatažení parkovací brzdy, zatáhněte páku parkovací brzdy co nejdále.
Uvolnění parkovací brzdy:
  1. Stiskněte a podržte tlačítko na konci páky parkovací brzdy.
  1. Mírně zatáhněte páku parkovací brzdy směrem nahoru, potom zatlačte páku dolů.